Блог Пономарева: чи можна казати "переважна більшість"?

  • Олександр Пономарів
  • доктор філологічних наук, професор
верховна рада

Автор фото, UNIAN

Підпис до фото,

Чи можна казати: "Рішення прийняте переважною більшістю голосів"?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів.

Софія Бабик пише, що її турбує словосполучення переважна більшість, яке вона часто бачить у різних довідниках і підручниках.

Адже більшість - це і є перевага, вважає читачка. А як правильно?

Більшість може бути не дуже значна, наприклад, в один або два голоси. А коли більшість у кілька разів перевищує меншість, то кажемо переважна більшість.

Читачка Олена Тищенко запитує, як перекласти українською мовою волнительный момент.

Оскільки активні дієприкметники теперішнього часу невластиві сучасній українській мові, то варіянт хвилюючий не дуже вдалий. Можна казати бентежна мить, тривожна мить. Замість мить рідше використовуємо момент.

Людмила Вечерська хоче знати, як правильно перекласти з російської мови частная генетика. Чи правильно використовувати термін приватна генетика?

Неправильно. Тут ідеться про окремий підрозділ генетики, отже, на противагу загальній генетиці кажемо часткова або окрема генетика.

Ярослава Прокопенка цікавить, чи є в українській мові слово глухомань.

Є, але воно рідковживане. Краще використовувати глушина або глуш (род. відм. глуші).

Яка відмінність між словами нема й немає, також запитує читач.

Слово немає властиве всім стилям мови. А однозначне з ним нема переважає в розмовному мовленні та поезії.

Вадим Хівренко запитує, чим замінити такі часто вживані слова як да уж (да уж, не ожидал), мда (мда, не знал), да ладно (да ладно, не верю), да нисколько.

Автор фото, Ben White / Unsplash

Підпис до фото,

Як передати вигук російський вигук "да ладно!"?

Да уж - ото вже (не чекав, не сподівався);

мда - оце так;

да ладно - та ні, не вірю;

да нисколько - аж ніяк.

Не обов'язково кожне російське да відтворювати одним українським словом. Маємо власні фразеологізми, побудовані в инший спосіб.

Руслан Фіалкович цікавиться, чи правильно казати українською мовою постати / поставати проти когось чи чогось?

Неправильно. Потрібно казати не постати, а повстати. Або виступити проти когось.

Чи настигати - справді українське слово, чи це калька з російської, також запитує читач.

Слово настигати цілком українське, воно має кілька значень: наздоганяти, з'являтися, наставати, ставати спілим. Наприклад: "Настигли груші, яблука, кавуни й дині" (Іван Нечуй-Левицький). Також воно має значення траплятися.

----

Будь ласка, зверніть увагу, що професор Пономарів користується Проєктом українського правопису 1999 року, тож слова на кшталт инший, варіянт, радости - це не помилки.