Блог професора Пономарева: налаштувати чи настроїти скрипку?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Свої запитання професорові Пономареву надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk

Марія Кучеренко запитує, як правильно: налаштувати чи настроїти скрипку?

Щодо музичних інструментів, то краще казати настроювати, настроїти. А налаштовують, лаштують вози. Порівняймо: "Звечора було ще налаштувати віз". "Як дудку настроїш, так вона грає". (Зі словника за редакцією Бориса Грінченка).

"Настрой свою ліру гучну, невидиму. Струна струні стиха нехай промовля". (Леся Українка).

Олена запитує: як утворити прикметник від назви села Пасинки?

Словотвірна модель дозволяє два варіанти:

  • без суфікса –ка. Наприклад, Баришівка – баришівський. Макіїївка – макіїївський. Лисянка – лисянський.
  • Або, рідше, зі збереженням суфікса –ка. Понінка – понінківський.

Отже, можливі обидві форми: пасинський і пасинківський.

Тут залежить від того, як усталилося в місцевому вжитку.

Тарас Коваль запитує: які нюанси вживання слів тільки і лише, лишень. Чи правда, що лише має негативне забарвлення, бо співзвучне з лихо, лишенько, а слово тільки нейтральне?

Це не відповідає дійсності. Обмежувальні сполучники лише, (у поезії ще лиш) і тільки не відрізняються ні значенням, ні стилістичним забарвленням.

Наприклад: "Вчора набігла хмарка та лише покропила суху землю". (Михайло Коцюбинський).

"Лиш Данило щез в тумані, як із-за горбочка йде дівчина молодая". (Степан Руданський).

"Нащо все в житті приходить тільки тоді, коли ми перестаємо бажати цього?" (Юрій Яновський).

Тобто ці сполучники потрібно чергувати, зокрема й для того, щоб уникнути тавтологічних зворотів на кшталт залишилися лише. Правильно казати залишилися тільки.

Деякі мовці ототожнюють сполучник лише зі словом лишень, яке насправді є спонукальною часткою.

"Ану лишень виходь до гурту! Хіба ж у горі ховатися треба в куток?"

Валерій Корнійко запитує: яка відмінність між словами нема й немає?

На підставі словників можна зробити висновок, що ці присудкові слова цілком взаємозамінні, тотожні. Хіба що у швидшому темпі мовлення вживаємо нема, у повільнішому – немає.

Порівняймо: "Де нема святої волі, не буде там добра ніколи". (Тарас Шевченко).

"Немає там ні горя, ні зітхання". (Леся Українка).

В офіційному мовленні частіше використовують немає. Конструкціями з нема, немає не потрібно зловживати. Там, де росіяни кажуть: "У меня нет времени (нет желания, нет настроения) ", ми кажемо: "Я не маю часу (не маю бажання, не маю настрою)".

Як правильно відмінювати топоніми Яремче, Мукачеве?

Нормативні словники рекомендують у родовому відмінку Яремчого, Мукачевого. Але в розмовному мовленні поширені й форми Яремча, Мукачева.

Архів блогу професора Пономарева (2009-2011рр).