Блог професора Пономарева: як наголошувати слово "вірші"?

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Свої запитання професорові Пономареву надсилайте на адресу bbc.ukrainian.kiev@bbc.co.uk

Від читача Юрія з Рівного маю кілька запитань.Чи є різниця між конструкціями: питання, що їх розглянули депутати, і питання, які розглянули депутати?

Це синонімічні конструкції. Їх можна чергувати у вжитку, щоб уникнути нагромадження однакових сполучників у реченні.

Замість сьогодні розглядалися такі питання краще казати і писати сьогодні розглянуто такі питання.

Запитання про відмінювання іменників торба і баба.

Іменник торба у множині має форму торби. В родовому відмінку - торбів. Іменники баба, губа мають форму множини баби, губи. У родовому відмінку: баб і бабів, губ і губів, але з прислівниками 5,6 і т.д. – п’ять баб, п’ять торбів.

У різних лексикографічних працях читач знаходить відмінне наголошування в тих самих словах і питає, кому ж вірити.Помилки, на жаль, трапляються всюди, навіть у словниках. Наводжу правильні наголоси в зазначених словах.

Прикметник відсотковий має два наголоси: на другому і на третьому складі. Кращий наголос на третьому складі: відсотковий.

Вірш. У родовому відмінку вірша, у множині вірші, а не вірші.

Відчай і відчай правильно наголошувати на обох складах, так само як водночас і водночас.

Іменник гроші в родовому відмінку множини наголошуємо на другому складі: грошей.

Дієслово сікти в інфінітиві має наголос на першому складі.

Має рацію читачка Ірина Зубрицька, яка запитує про відмінювання слова столяр.

Воно належить до твердої групи, тому присвійний прикметник – столярів, родовий відмінок – столярового, а не столяревого.

Так само жіночого роду: столярова, середнього – столярове.

Олексій Петрович Дейкун запитує, чи доречно вживати слово уточнити. Може, краще з'ясувати?

Ні, не краще, бо уточнити – це виправити, доповнити сказане.

А з'ясувати означає, дослідивши щось, зробити його зрозумілішим.

Володимир Осиченко з Дніпропетровська цікавиться, як правильно писати його прізвище: з и чи і після с.

В українській мові поміж розмаїття прізвищ є й такі, що походять від назв дерев: Верба, Дуб, Осика; згодом від них утворено прізвища з патронімічним суфіксом -енк(о): Вербенко, Дубенко, Осиченко. Отже, прізвище читача Володимира правильно писати й вимовляти Осиченко, з наголосом на другому складі.

Попередні записи з блогу: