Блог професора Пономарева: чому бобслеїсти - не атлети

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів відповідає на запитання читачів ВВС Україна.

Любомир Мазур з Лондона запитує, котре зі слів – патріархат чи патріярхат – більше відповідає українському правописові.

Тут треба говорити не про правопис, а про те, яка форма більше відповідає фонетичним особливостям української мови.

З цього погляду більше відповідає патріярхат, бо українська мова не полюбляє нагромадження поряд кількох голосних. Ми ж кажемо матерія, тенденція, хоч у латинській мові, з якої ці слова запозичені, між голосними і та а не стоїть j: materia, tendentia.

У Шевченковому творі "Тарасова ніч" є слова ляхи, ляхами. Де ставити наголос?

Слово лях при відмінюванні зберігає наголос на першому складі: лях, ляха, ляхові, ляхом, ляхи, ляхами тощо.

Якщо в Тараса Шевченка чи в будь-якого поета трапляється инакший наголос, то це відхилення, яке зветься поетичною вільністю.

Кілька запитань від працівників ВВС.Чи можна атлетами називати бобслеїстів або ковзанярів?

Слово атлет походить від грецького αθλητής , спортсмен. Але в українській мові атлет – це представник легкої (біг, ходіння, стрибки) і важкої (гирі, гантелі, штанги) атлетики.

Перепросити в когось чи когось?

Дієслово перепрошувати вимагає після себе додатка без прийменника: перепросити співрозмовника за свій невдалий жарт.

Чи відмінюється слово медіа?

Слово медіа невідмінюване. Відмінюємо його фонетичний варіянт медії: медій, медіям і т. д.

Чи можна занурити лице в долоні?

Занурюють щось у воду чи в иншу рідину. Переносно можна занурити обличчя в подушку. А якщо дати розгулятися уяві, то, певне, можна й занурити обличчя в долоні.

Чи можна сказати загрожені види тварин?

Цей вислів порівняно новий у літературній мові, але дуже доречний. Він уживаний замість менш лаконічного тварини, що їм загрожує вимирання.

Сторони домовились про таке чи наступне?

Перед переліком як узагальнюване слово потрібно використовувати не наступний, а такий. Наприклад: на порядку денному стоять такі (а не наступні) питання.

На чи в боксерському рингу?

Якщо ми кажемо вийти на ринг, а не в ринг, то потрібно казати бути на рингу, а не в рингу.

Попередні записи з блогу: