Sut alla i newid fy ngosodiadau cwcis?

Diweddarwyd y dudalen: 15 Tachwedd 2019

Bydd rhai nodwedd hanfodol ar wefannau’r BBC ddim yn gweithio heb cwcis. A gallai diffodd cwcis eraill effeithio ar y ffordd y gallwch fwynhau ein gwasanaethau.

Gwiriwch eich gosodiadau cwcis isod a throi ymlaen unrhyw gwci rydych chi’n hapus i’w gael.

Nid oes modd diffodd cwcis sydd wir eu hangen. Ond gallwch droi cwcis swyddogaethol a pherfformiad ymlaen ac i ffwrdd yma. Gallwch hefyd ddod i wybod mwy am gwcis a’u swyddogaethau ar ein tudalennau eraill.

Os ydych chi wedi dewis i atal cwcis trydydd parti yn eich porwr, ni fydd eich dewisiadau cwcis yn cael eu cludo drosodd o bbc.co.uk i bbc.com a fel arall. Sicrhewch eich bod chi'n gosod eich dewisiadau cwcis ar bbc.combbc.co.uk.

Cwcis sydd wir eu hangen

Mae gwir angen y cwcis hyn er mwyn eich galluogi chi i symud o amgylch y wefan a defnyddio ei nodweddion. Heb y cwcis hyn, ni fydd modd darparu gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanynt.

Mwy am y cwcis sydd wir eu hangen

Cwcis swyddogaethol

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i wefannau gofio eich dewisiadau a darparu nodweddion gwell a mwy personol. 

Mwy am y cwcis swyddogaethol

Cwcis perfformiad ar gyfer defnyddwyr o fewn y DU

Defnyddiwch y switsh i’r chwith i reoli sut mae’ch porwr yn defnyddio cwcis perfformiad y BBC. Os ydych chi tu allan i’r DU, gallwch hefyd ddefnyddio’r switsh i osod eich dewisiadau o ran cwcis hysbysebu wedi ei bersonoleiddio.

Cwcis perfformiad ar gyfer defnyddwyr o fewn y DU

Mae’r switsh yn troi cwcis perfformiad y BBC ymlaen. Mae cwcis perfformiad yn ein helpu i wella perfformiad BBC Ar-lein.

Rhestr o’r cwcis perfformiad

Cwcis perfformiad a hysbysebu wedi ei bersonoleiddio i ddefnyddwyr tu allan i'r DU

Os ydych chi tu allan i’r DU, byddwch chi’n gweld hysbysebion. Rydyn ni'n defnyddio incwm o hysbysebion i helpu i ariannu gwasanaethau'r BBC, sy'n cynnwys rhoi mynediad i'r wefan yma tu allan i'r DU.

Trowch y switsh yma ymlaen os ydych chi’n hapus i dderbyn hysbysebion wedi eu personoleiddio gan ein hysbysebwyr. Os ydych chi’n troi’r switsh i ffwrdd, byddwch chi’n diffodd cwcis perfformiad y BBC (rhestr uchod), yn cynnwys cwcis hysbysebu wedi ei bersonoleiddio. Byddwch chi dal yn derbyn hysbysebion, ond byddan nhw wedi eu seilio ar ffactorau megis eich lleoliad neu gynnwys y dudalen rydych chi’n ei darllen, ac efallai y bydd yn llai diddorol a pherthnasol i chi.

Nid yw’r switsh yn gweithio gyda nifer fechan o’n partneriaid hysbysebu. Er mwyn newid eich dewisiadau hysbysebu wedi ei bersonoleiddio gyda nhw, ewch i’w polisi preifatrwydd nhw a dilyn eu cyfarwyddiadau.

Gallwch hefyd ddysgu mwy am Hysbysebu ar gyfer defnyddwyr tu allan i’r DU, sut i optio allan o gwcis hysbysebu sydd ddim wedi eu rheoli gan y gosodiadau yma a gweld rhestr o’n Partneriaid Hysbysebu.

Newid iaith: EnglishGàidhlig