"افغانستانلیکلر کیله جککه خوشبین "

افغان قیز طلبه لری
Image caption سوراوو ده قتنشگنلردن 72% حامد کرزی نی یخشی رهبر و یا مناسب ایتکچی دیب بهاله گن

اوشبو سوراو ده قتنشگن 1500 دن ارتیق کیشیدن 70% افغانستان توغری تمانگه باره یاتکن لیگی گه ایشانماقده. حال بو کی اوتکن ییلی اوتکزیلگن سوراووده فقط گینه 40% افغانلر بونگه ایاشنگن ایدی.

شو نینگ دیک سوراوده قتنشگنلردن 68% حاضر امریکا لیک کوچلر نینگ افغانستانده بولیشینی قولب قوتله یاتکنلیکلرینی ایتیشگن. بو ایسه اوتکن ییلده ^3% اهالی نینگ قولب قوتلشیدن کوپیگنینی کورسته دی.

بریتانیا لیک کوچلر داخل ناتو قوشونلریگه نسبتا حمایت اوتکن ییلکی 59% دن بو ییل 62% گه آشگن.

اوشبو سوراو ممکلت نینگ 34بوتون ولایتیده اوتکزیلگن.

اوتکن 2009 نچی ییلده اوتکزیلگن سوراوده قتنشگن لرده فقط 51% اوز یشم شرایطلریده رواجله نیش یوز بیره یاتکن لیگنی ائتگن ایدی. و 13% وضیعت نینگ یمانلشیشینی معلوم قیلگن ایدی.

یکن ینگی اوتکزیلگن سوراوو ده 71% کیله جک 12 اییده وضیعت باره سیده خوش بین ایکن لیکلرینی اظهار قیلگن فقط 5% وضیعت یمانلشیشی ممکن دیب ایئتگن.

طالبانگه قرشی نفرت

یینه اوشبو سوراوده مهم بیر کورستکیچ بو طالبلر گه نسبتا نفرت نینپگ آشیشی دیر. اوتکزیلگن سوراوده قتنشگن لر ده 90% ممکلت نینگ حاضرکی حکومت تمانیدن باشقریلیشینی ایسته یاتکن لیکلرینی معلوم.

سوراو گه کوره افغانستانلیکلر یشم شرایطیدن راضی کورینه دیلر.

قیلگن ، بونینگ مقابلیده فقط 6% طالبان اداره سینی ایسته یاتکن ایکن.

شو نینگ دیک افغانستانلیکلر نینگ 69% طالبلر نینگ اولکه گه ییریک خوف ساله یاتکن لیگیگه ایشانماقده ، و 66% مملکتده کی زورانلکلر اوچون طالبان، القاعده و چیتایللیک قورالی عصیانچیلرنی عیبدار بیلگن.

سوراوو نتیجه لریگه کوره اکثریت افغانستانلیکلر ناتو و باشقه خارجی کوچلر نینگ ممکلتلریده بولیشیگه ایجابی قره ماقده لر.

شونینگدیک سوراوو ده ، افغانستانلیکلردن 2001 نچی ییلده امریکا رهبریتیده کی قوشونلر نینگ طالبلر نی چیقاریش اوچون افغانستانگه کیریشی یخشی بولگن می دیب هم سورلگن. قتنه شووچیلردن 83% بو نی جوده یخشی و یا یخشی دیب بهاله گن . اوتکن ییلی 69% اهالی بونی یخشی دیب بهاله گن ایدی.

Image caption اکثریت افغانستان لیک لر خارجی کوچلر نینگ مملکت ده بولیشنی حمایت قیله دی لر

عینی دمده سوراووده قتنشوچیلردن کوپراغی خلق ارا خوفسیزلیکنی سقلش یا "آیساف " کوچلری نینگ عادی اهالی تلفاتی گه دقت قیلمسلیک درجه سی یمانلشگن دیب ایتگن.

خلق ارا خوفسیز لیکنی سقلش کوچلری یا "آیساف" نینگ قچان افغانستاندن چیقیشلری باره سیده سورلگن ده ، 22% اولر نی کیله جک 18 ای مابینیده مملکتدن چیقیشینی ایسته گن ، و 21% اولر نی 18 آیدن کوپراق قالیشینی خواه له گن.

شو نینگ دیک افغانستان لیک لر یشیم شرایطی باره سیده ایجابیراق قرشگه ایگه بولگن. مثال اوچون برق تامینلنگنلیگی، طبی خذمتلر نینگ مهیا لیگی و ایش فرصتلری باره سیده اوتکن ییلگه نسبتا مثبت قرشگه ایگه بولگن.

اکثریت افغانستانلیکلر خارجی کوچلر نینگ افغانستانده بولیشینی حمایت قیلگن.

هر چند خوفسیزلیک و جنایتچیلیک مسئله لریده قرشلر یمانلشگن. لیکن اهالی باردی کیلدیلری ساحه سیده کی ایرکینلیکنی ایجابی بهاله گن لر.

اوتکن میلادی ییلده کی جمهور رئیسلیک سیلاولری نینگ کوپ گینه جنجاللرگه باعث بولیشیگه قره مسدن ، 74% کیلیب چیقن نتیجه دن جوده راضی و یا هم شونچه کی راضی ایکن لیگی نی بیان ایتگن.

عینی پیتده ، افغانلر دن 72% حامد کرزی نی جوده یخشی و یا یخشی رهبر دیب بها بیرگن لر .. اوتکن ییلی ایسه فقط 52 % بونده ی بیر خلاصه گه ایریشگن ایدی. افغانستانلیکلرنینگ 60% حاضرکی حکومت فعالیتلرینی یخشی ویا جوده یخشی دیب بهاله گن ، فقط 10% اشبو فعالیتنی یمان دیب بهاله گن.

افغانستانده کی حکومت و امنیتی کوچلر اره سدیه کی ییریک معما لر دن بیری بو اداری فساد دیر.

اوتکزیلگن سوراووده قتنشگن لر دن 95% اداری فساد نی معما دیب بهله گن ؛ 76% اونی جوده ییریک بیر معما دیب ایئتگن و 19% اداری فساد نی اورته چه بیر معما دیب کوره یاتکنلیگی نی اظهار قیلگن.