بیرلشگن ملتلرتشکیلاتی خادملری قیتماقده

کابل بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی مهمانخانه سی
Image caption کابل ده گی بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی مهمانخانه سیگه اویشتیرلگن هجومده 5 کیشی خارجی خادم هلاگ بولگندی.

خوف سیزلیک خواطرلری باعث افغانستاننی بوندن قریب آلتی آی آلدن ترک قیلگن بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی خادم لری قیته مملکت گه قیتگنلر.بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ 600 گه یقین خادم لری اوتگن میلادی ییلی اکتبر آییده ،عین تشکیلات خادم لری قاله یاتگن کابل ده گی مهمانخانه لردن بریده روی بیرگن قوراللی هجوم آرتیدن دوبی گه کوچیرلگندی.

عصیانکارلر و افغان کوچللری آره سیده روی بیرگن هجومده ،بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ خارجی خادم لریدن بیش کیشی هلاک بولگندی.

حادثه ده ایککی پلیس و بیر کیشی عادی اهالی دن هلاک بولگن.

عینی هجوم آرتیدن بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی ،مملکت ده گی برچه اداره لری و مهمانخانه لریده خوف سیزلیک چاره تدبیرلرینی آرتیرب ،یوزلبچه خوف سیزلیک خادم لرینی ایشگه آلگندی.

کابل ده گی عینی تشکیلاتی واعظی نیلاب مبارز کابل ده بولیب اوتگن مطبوعات یغینیده بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی خادم لری نینگ قیتیب کیلشگه باشله گن لرینی معلوم قیلگن.

اونگه کوره خادم لرنی قیتیشی مملکت بویلب تشکیلات ایش لری نی قولیلشتره دی.

بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ افغانستان گه ینگی تعین ایتلگن وکیلی استفان دی میستورا ، بوندن ایککی کون اول ایشگه باشلب ، بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی نینگ افغانستان ده گی فعالیت .لری جدیت بیلن دوام تاپیشنی ایتگندی

بیرلشگن مللت لر تشکیلاتی حاضرده افغانستان نینگ تورلی منطقه لریده 1000 گه یقین خارجی و 6000 گه یقین محلی خادم گه ایگه.

تشکیلات ملازم لریگه کوره خوف سیزلیک چاره تدبیر لری ،اداره لر و مهمان خانه لرده حاضرده کوچی تیرلگن.