فغانستان جمهورریی حامدکررزی چین گه سفری

کرزی
Image caption کرزی

بولیب اوتگن ریاست جمهوررلیک سیلاو نینگ نهای نتیجه سینی اعلان ایتلیشگه ساناقلی کونلر قالرایکن، سیلاوده ایکنچی اورنی ایگله گن داکتر عبدالله عبدالله بوگون کابلده اوتکز گن مطبوعات انجمنیده افغانستان جاری جمهورریسنی سونگی پیتلرده تورلی خیل تهدید وباسیملر بیلن شکایت لرنی تیکشریش پروسه سیگه تاثیر اوتکزگنینی ایتیب بوحقده شوندی فکر بیلدردی

اکت

حکومت باشیده تورگن بیزنی مقابلی مزده کی شخص شو سونگی پروسه نینیگ جریانیده بیر تماندن شکایت کمسیونیگه تاثیر اوتکزدی باشقه تماندن ایسه شکایت لرنی تیکشریش کمسیونی باسیم استیده الیب یعنی بیرشلکده دنیاهم جمعیت مملکت لریگه قره تیلگن تهدیدلر بیلن خلاصه پروسه نی تاثیراستیده قویدی، امید بیلدره میز دنیاهم جمعیت مملکت لری شوندی باسیم لرگه تسلیم بولمه سین، اگر نهای نتیجه قلاب لیک لر بیلن بیرگه بولسه بو اوزی خلقنی تقدیری بیلن بولگن بیر اوین دیب ایتدی داکتر عبدالله

اما عبدالله جنابلری حکومت باشیده بولگن شخص تمانیدن قندی باسیم اوتکزیلگنی باره سیده اچیق راق سوز یورتمه دی

بوندن آلدین داکتر عبدالله عبدالله شکایت لرنی تکیشریش پروسه سیدن اونچه لیک ناراض کوریلمس ایدی، اما اونینگ بوکونگی سوزلری ایسه اونی بو پروسه دن اونچه لیک راضی بولمه گنینی کورسه ته دی.

هرچند شکایت لرنی تیکشریش کمسیونی و مستقل سیلاو کمسیونی نهای نتیجه باره سیده قندی بیر فکر بیلدرمه گن

اما داکتر عبدالله عبدالله ایسه نظارتچیلری تمانیدن بیریلگن معلومات لراساسیده سیلاولرنی ایکنچی دور گه کیتشی ممکن لیگنی هم اورغوله دی. شونینگ دیک عبدالله جنابلری قلاب لیک لر جدی تیکشریلمه گن بولسه نهای نتیجه اعلان ایتلشی بیلن یوزگه چققن هرقندی معما قلاب لیک قیلگن و قلاب لیک لرنی تیکشرمه گن شخص لر ضیمه سیگ ایکن لگینی قیدایتدی

اماشوندی بولسه هم او نهای اوز طرافدارلرینی حوصله مندلیک نهای نتیجه باره سیده قرار الیش لریگه اورغوبیردی

ایریم معلومات لرگه کوره ریاست جمهوررلیک سیلاونینگ نهای نتیجه سی کیله جک شنبه کون اعلان اتیلشی کوتیلماقده