اروپاده ازوبیکلر نینگ نوروز بیرمی

خیر محمد چاووش
Image caption خیر محمد چاووش بیلجیم کنسرتیده

بهار موسمی و نوروز عالم نینگ کیریب کیلیشی مناسبتی بیلن ، افغانستانلیک تورکی خلق قطار یغیلیش و مراسملر نی یولگه قوییب کیلماقده .

اروپاده استقامت قیلوچی افغانستانلیک اوزبیک و تورکمنلر هم بو طنطنه لر دن اوزاق قالیشمه گن .مارچ آیی نینگ 27- نچی سیده بیلجیم نینگ "هسلت" شهریده افغانستانلیک اوزبیک و ترکمن لرنینگ نوروز گه بغشلنگن ییغینلری بولیب اوتدی. اوشبو ییغین اساساً ، امریکاده استقامت قیله یاتکن تنیقلی افغانستانلیک اوزبیک صنعتکار قوشیقچی خیر محمد چاووش نینگ اروپا گه تشریفی مناسبتیگه بغشلنگن ایدی.

مراسمده اروپانینگ تورلی اولکه لریدن افغانستانلیک ازوبیک و ترکمنلر تشریف بویورگن ایدی . کوپ گینه اشتراکچیلر اوز عایله و باله لری بیلن هم کیلگن ایدیلر . مراسم موجز بیر سالون ایچیده تشکیل ایتیلگن ایدی. اونده یوزدن آرتیق افغانستان لیک ازوبیک مهمان لر قتنشگن ایدی.

سالون ایچیده افغانستانلیک یاش خطاط لر نینگ یازگن نوروز تبریک لری و مهمان لرگه خوش کیلیبسیز دیگن یازولر و شعرلر یازیلگن لوحه لر آسیلگن ایدی.مراسیده ، افغانستان ایچیده و اورپا ساحه سیده فعالیت یوروته یاتکن افغانستان تورکلری نینگ مدنی و اجتماعی اویشمه لری نینگ فعالیتلری حقیده نطق لر ایراد قیلیندی.

اوندن کیین قوشیقچی خیر محمد چاوش قتنشوچیلر نینگ قرسکلری آستیده صحنه گه چیقیب اوز کوی قوشیقلرینی اجرا ایتدی. محفل ننیگ اساسی قسمی ، امریکا ده استقامت قله یاتکن افغانستان لیک تانیقلی اوزبیک قوشیقچی خیر محمد چاووش نینگ کنسرتیگه بغشلنگن ایدی. کنشرتده چاووش مهمانلر گه ینگی تیارله گن کوی قوشیقلری و یانیده اولرگه تانیش بولگن خاطره گه ایگه بولگن قوشیقلرینی هم اجرا ایتدی.

صحنه ده ایگیت-قیزلر دوره نی قیزدیریب رقص و تماشالر بیلن ، کنسرت کیچه سینی خاطره لی بیر مراسمیگه ایئلنتیریشگه اوریندیلر .محفل ایچیده شعرلر اوقیلیب ،تخم یا غله اوریشتیریش کبی یاشلر آره سیده عنعنوی ازوبیکانه اویینلر هم اجرا ایتیلدی، وشو ننیگ دیک مهمان لراوچون حاضر لنگن ضیافت ده اوزبیکانه آش یا قابلی پلو هم ترقه تیلدی.

دوستانه دوره

محفلده اروپا نننگ تورلی حدودلریدن قتنشگنلر بار ایدی. بریتانیا نینگ بیرمینگام شهریدن بیلجیمده کی کنسترگه قتنشگن ، صلاح الدین ، مراسمگه قتنشیش سببینی ، اروپا سطحده اوزبیک و ترکمنلر آره سیده ، بونده ی ییغینلر نینگ کمدر کم یولگه قوییشی و غربتده کی اوزبیکلر آره سیده بونده ی مدنی ییغنلرگه بولگن چنقاقلیک دیب ایضاح له دی .

افغانستانده بوله یاتکن بو کبی کنسرت لرو ییغینلردن فرقلی اولراق ، اوشبو محفلده کوپ گینه قتنشوچیلر اوز عایله اعضا لری بیلن کیلگن ایدیلر . و اوته مدنی دوستانه بیر فضا ده کسنرتنی تینگلیکده میریقیب تماشا قیلدیلر . هالنددن اوز عایله سی بیلن کنسرتگه قتنشگن رویا خانم ، بونده ی کنسرتلرو یغینلر نینگ بولیشینی ، افغانستانده کی تو.رکی خلق مدنیتینی تیریک سقلش و غربتده کی اوزبیک و ترکنلر آره سیده علاقه لرنی مستحکملش اوچون کته خذمت قیلیشی نی معلوم قیلدی .

اروپا ده استقامت قیله یاتکن ، کوپ گینه اوزبیک عایله لری ، اورپا ده وایه گه ایته یاتکن باله لری نینگ اوزبیک مدنیت و فرهنگیدن اوزاق قالیشی و شو نینگ دیک اوز آنه تیللرینی اونیتیشیدن خواطر ده لر . شو باعث ،کوپ گینه قتنه شووچیلر بو کبی ییغینلر و مراسملر نینگ بولیب اوتیشی ، مهاجرتده کون کیچیره یاتکن افغانستان لیک اوزبیک لرنینگ یاش اولادلریگه اصل فرهنگ و مدنیتلرینی تانیشتیریش اوچون ایجابی فرصت بولیشینی تاکید له دیلر

ایتیلیشیچه اوشبو بیلجیمده تشکیلشتیریلگن کینگ کولملی کنسرت مراسمی ، اورپا ده کی ازوبیک لر اره سیده یولگه قوییلگن بیرنچی ییغینلردن سنه له دی . شو اوچون بیلجیمده کی ازوبیک لر اوته چیکلنگن بیر امکانیتلر بیلن اوشبو مراسمنی اوتکزگنلر .

مراسم اویشتیروچیلریدن بابر بیک ، اروپا ده کی افغانستانلیک اوزبیک لر آره سیده بیردملیک بولیشی و شو ننیگ دیک بدولت اوزبیکلر نینگ هم بو کبی مراسملرگه حصه قوشگن تقدیرده ، بونده ی ییغینلرنی یینه ده طنطنه لیراق وکینگراق اوتکزیش امکانی بولیشیگه اورغو بیردی. بابر بیک نینگ ایئتیشیچه ، "اروپا دائره سیده اوز تیل وفرهنگیگه قیزیقه دیگن کوپ سانده یاشلر موجود. اولر دن ایریملری اوزلریگه خاص ملکه و قابلیتلرگه ایگه لر. لیکن بو کبی استعدادلرنی رواجلنتیریش و اولرگه اوز تیل و فرهنگلری ساحه سیده فعالیت قیلیش اوچون امکانیت یره تیلیشی لازم " دیدی بابر بیک

قوشیقچی صنعتکار خیر محمد چاووش نینگ اوشبو سفری جریانیده ، بیلجیم یانیده ، سوئدن ، هالند ، آلمان و سویس کبی مملکتر ده هم قطار کنسرت لری یولگه قوییلدی.اورپاگه بولگن اوشبو سفری جریانیده ، خیر محمد چاووش اوزی نینگ ینگی قوشیقلر البومینی هم کیلتیریب ، اوز مخلصلریگه هدیه قیلدی. "نه گوزل" دیب ناملنگن اوشبو قوشیق البوم ده 16 ته اوزبیک تیلده کی ینگی قوشیقلر اورین الگن. جناب چاووش اوشبو قوشینلرنینگ ایریملرینی ویدیو کلیب لر حالیگه کیلتیرگن لیگی و یقین کیله جکده قالگن قوشیقلرنی هم ویدیو شکلیده تیارلب اوز مخلصلری خذمتیگه قوییشینی معلوم قیلدی .

اروپا نینگ تورلی اولکه لریده بولیب اوتکن کنسرتلرده یوزلب افغانستانلیک اوزبیک و ترکمنلرنینگ اشتراک ایتشی اروپا ده استقامت قیله یاتکن افغانستان لیک ازوبیک لر نینگ اوز تیل و مدنیت لریگه بولگن چنقاقلیکدن درک بیره دی . شو اوچون ، بیلجیمده اوتکزیلگن محفلگه کیلگن کوپ گینه اوزبیک لر ، ینگیدن باشلنگن فرهنگی حرکت لر نینگ دوامیگه امید قیلماقده لر .

Бу мавзуда батафсилроқ