ایچکی ایشلر وزیرلیگی : عادی اهالی تلفاتی کوپیگن

ایچکی ایشلری وزیرلیگی بو ییل حمل آییده یوز بیر گن تروریست لیک حادثه لری و عادی اهالی نینگ اولمی آلدینگی ییل حمل آییده سالشترگنده آشگن لیگینی ایتماقده.

شو بیلن بیرگه اوشبو وزیر لیک پولیس کوچی نینگ تلفاتی آخرگی آییده انچه کمی گنینی اورغوله دی

فغانستان ایچکی ایش لری پولیس کوچیلری نینگ تلفات لری کمیگنیگه سبب اولر ایترلی تجربه و یخشی قورال لر بیلن جهازلنگن لیک لریده دیب ایته دی .

افغانستان ایچکی ایشلر وزیر لیگی نینگ ایتیشیچه جاری ییل نینگ حمل آییده بوتون افغانستان بویلب یوز بیرگن تروریستلیک واقعه لری 500 گه ایتگن. بو ایسه آلدینگی ییل حمل آییگه نسبتا 30 براب آشگن لیگینی کورسه ته دی.

رسمیلر گه کوره ماینلر پارتلشی و خود کوش هجوملردن عبارت بولگن اوشبو واقعه لر نینگ کوپگینه سی نا تینچ بولگن قندهار، هلمند ،غزنی و خوست ولا یت لریده یوزبیرگن

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرینینگ سوزچیسی زمری بشری تینچ فقرا اولومینی آلدینگی ییل نینگ حمل آییده بولگن تلفات لر بیلن سالیشتره دیگن بولسک نسبتا آشگن دیب لیکن پولیس کوچلری تلفات لری کمیگنینی ایته دی .

بشری جناب لری پولیس کوچلریده گی تلفات لر کمییشی پولیس کوچلرینینگ قوزغلان چی لر بیلن کورشلریده تجربه لری آشگنلیگیده و شو بیلن بیرگه پولیس لر یخشی قورا ل لربیلن جهاز لنگن لیگیده دیر دیدی.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرینینگ سوزچیسی افغانستانگه قرشی کوره شوچی قورال لی کوچلری آره سیده گی تلفات لری آلدینگی ییل حمل آیی گه نسبتا 8 برابر آشگن لیگیدن خبر بیره دی .

اونینگ ایتیشیچه خورشیدی ییل نیننگ آلدینگی آییده افغانستانگه قرشی کوره شوچی قورال لی کوچلردن 350 کیشی قربان بولگن و یوزلب کیشی لر جراحت لنگن.

بشری جنابلری ایتیشیچه افغانستانگه قرشی کوره شوچی عصیان چی لر دن 250 کیشی افغان امنیتی کوچلری تمانیدن تیرگاوگه آلینیب بیر قنچه قورال و اصله حه لر قولگه کیریتیلگن.

ایریم ایش بیلرمان کیشی لر حاضر گی کونده یوز بیریب کیله یاتگن نا قرار لیک لر نینگ آلدینی آلیش اوچون استخباراتی معلومات لر و موضوع لرگه اعتبار بیریش و اهالیگه ایش بیریش یخشی ثمره بیریشینی ایتیب اوته دی.