ایککی منیگدن آرتیق کیشی روی خطدن اوتگن

کیله جک پارلمانی سیلاو اوچون روی خطگه آلیش دستوری کیلگوسی کون نها یه تاپیشی ایتیلرایکن، حاضرگه چه اوشبو دستور طفیلی افغانستان بویلب 2087 کیشی روی خطدن اوتگن.

اولردن قریب اوچ یوزته سی ایسه خاتین قیزلردن عبارت بولگن، بورقمنی آلدینکی پارلمانی سیلاو روی خطدن اوتکزیش دستوریگه سالشترگنده نامزدلر سانی کوزگه کورنرلی درجه ده آز بولگن.

ینگی قانونگه نامزدلر اوچون قویلگن ایریم شرط لر و امنیت یمان لیگی نامزد لر سانینی آز بولگنیگه سبب دیب کورسه تیلماقده .

مستقل سیلاولرکمیسیونی ، قندهار، تخاروبدخشان ولایتیلریده روی خطگه آلیش دستوری نینگ ریجه لشتریلگن وقتیدن اینگ آز ینه بیرکون دوام تارتشینی معلوم قیلدی .

رسمیلرگه کوره قندهار ولایتیده امنیت یخشی بولمه گنی شونینگ دیک تخار وبدخشان ولایتلریده روی خطگه آلیش دستوری اوچون کیره کلی بولگن مواد نینگ کیچ ایتیب بارگنی اوشبو دستور نینگ اوزه لتریلشیگه قرارآلینگن.

افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیون نینگ مسوللری روی خطگه آلیش دستورینی سیلاو لرنینگ ینگی قانون اساسیده یولگه قویلگنینی اورغولب پارلمانی سیلاو نینگ باشقه برنامه لرینی هم عینی قانونگه ماس بولیب اوتشینی تاکیدلیدی .

حال بوکی حامدکرزی تقنینی فرمانی بیلن تصدیق لنگن ینگی قانون نینگ پارلمان کینگاشی اکثریت اواز بیلن رد ایتگندی ، بوموضوع ایسه اوتگن بیرنیچه هفته دن بیری پارلمان وحکومت مابنیده تورلی خیل قرمه قرشی فکر لرنی توغدریب کیلماقده.

افغانستان ولسی جرگه ریسی محمد یونس قانونی ینگی قانونگه ماس یولگه قویلگن روی خطگه آلیش دستوری طفیلی علاقه مند کیشلرنینگ اوزنامزادلیگینی ایلگری سوریشگه اورغوبیرگن ایدی .

ایریم ملت وکیللری کرزی فرمانی بیلن تصدیق لنگن قانون اساسیده روی خطگه آلیش دستور نینگ عملی بولیشدن راضی بولسه اما کوپ گینه ملت وکیللری حاضرهم ینگی قانونگه قرشی لیک بیلدریب کیلماقده. ملت وکیللریدن بیری سردار محمد رحمان اوغلی قانون باره سیده یوزه گه چققن جنجل زودلیکده حل بولمه سه کیله جکده کاته معما گه ایلنیشی ممکن لیگینی اورغولیدی.

مستقل سیلاولرکمیسیونی پارلمانی سیلاو نینگ برچه برنامه لرینی ینگی قانون اساسیده بولیب اوتیشینی تاکیدلیدی.

مستقل سیلاولرکمیسیون مسوللرینی معلوم قیلیشچه روی خطدن اوتکزیش دستوری توگه یشدن سونگ نامزد لرنینگ دستلبکی روی خطی چیقاریلب کینچه لیک ایسه نامزدلر خصوصیده ایتیب کیلگن شکایتلرنی تیکشریلیشی عملی بوله دی.