تروریستی و اختطافچی گروه لر حبسگه آلیندی

سعید انصاری
Image caption تروریستی گروه لر نی حبسگه آلینیشی خلق ارا کابل کنفرانسی عرفه سیده یوز بیرماقده

افغانستان ملی استخبارات اداره سی ، تروریست هجوملرنی اویشتیروچی و آدم اوغیرلش گه قولی بولگن بیر نیچه گروه نی قولگه آلگن لیگنی اعلان قیلگن.

ملی امینت اداره سی نینگ مسئول لریگه کوره ، اوشبو تروریستی . اختطافچی گروه لر اعضا لری کابل ، قندهار ، هلمند ، ننگر هار و لغمان ولایتیلریدن حبسگه الینگن.

ملی امنیت اداره سی نینگ سوزچی سی سعید انصاریگه کوره ، مذکور گروه لر ؛ کابل شهریده ایککی انتحاری هجومینی اویشتیریشنی ریجه لشتیرگن ایکن.

استخبارات اداره سی نینگ ایتیشیچه ، اوشبو اداره کوچلری اوتگن نیچه کون جریانی ده ، بیش کیشی لیک بیر تروریست لیک گروه نینگ لغمان و ننگرهار ولایتی گه شونینگ دیک ، تورت کیشی لیک باشقه بیر گروه نی هلمند و قندهار ولایت لریدن قولگه آلگنلر.

استخبارت اداره سی نینگ رسمیلری ، عصیان چیلیک فعالیت لریگه عیبلنگن اوشبو کیشی لرنی ، طالبان گروهی بیلن علاقدار ایکنلیکلرینی تاکید لشه دی.

ملی امنیت اداره سی نینگ سوز چیسی سعید انصاری گه کوره ، قندهار و هلمند ولایت لریدن توتیلگن عیب دار کیشی لر ،یقینده کابل شهریگه قرشی انتحاری هجوملرنی اویشتیریش اوچون پاکستان مملکتیدن ایککی نفر انتحارچی نی کیلتیریش نیتیده بولگن . اا اولرگه کوره استخبارات اداره سی نینگ کوچلری بولر نی ، انیقلب بونگه یول قویشمه گن.

جناب انصاری نینگ معلوم قیلیشیچه ، حبسگه الینگن گروه اعضا لری ، اوز مقصدلری اوچون کابل نینگ "ارزان قیمت" منطقه سیدن بیر ح ویلینی هم اجراه گه آلیب اوز پارتلاوچی ماده لرینی مذکور حویلیگه جایلشتیرماقچی بولگن.

Image caption کابل شهریده خوفسیزلیک چاره لری کوچه یماقده

آدم اوغیرلاوچی گروه لر توتیلدی

عینی دمده افغانستان ملی استخبارات اداره سی نینگ رسمی لریگه کوره ، اوتگن نیچه کون مابینیده ، 8 کیشی لیک اختطافچی بیر گروه نی و یینه 4 کیشی لیک باشقه بیر گروه نی کابل شهریدن حبسگه الگنلر.

سعدی انصاری نینگ ایتیشیچه ، اوشبو اختطافچی گروه لر ، کابل شهریده بیر قطار تاجر لرنینگ اختطاف بولیش لریگه قولی بولگن.

استخبارات اداره سی ، اختطاف گه عیبدار تانیلگن کیشی لر افغانستان نینگ تورلی منطقه لریدن بولگنلیگینی ایتگن.

بیر قطار توریستی و اختطافچی گروه لر نی حبسگه آلینیشی خبری ، پایتخت کابل کیلگوسی کونلرده ، خلق ارا کابل انجمنی اوچون حاضر لنه یاتکن بیر پیتده ، چیقماقده .

اوشبو خلق ارا کنفرانسده ف دنیا ننیگ 70 مملکتیدن مهمانلر قتنه شیشی کوتیلماقده .

افغانستان استخبارات اداره سیگه کوره ، اوتگن نیچه ییل جریانی ده افغانستانخوفسیزلیک کوچلری تمانیدن 3 مینگگه یقین ، عصیان چیلیک فعالیتلریگه عیبلنگن کیشی لر افغانستان نینگ تورلی حدود لریدن حبسگه الینگن.

لیکن شونگه قره مسدن ، هلی هم کون سایین تینچیلیک وضیعتی یمانلشه یاتکن لیگی ایئتیلماقده .

بوندن آلدین اوتکن اییلرده پایتخت کابلده بولیب اوتکن طالبلان بیلن مذاکره گه باریش یوللریگه قره تیلگن تینچیلیک جرگه سی هم ، بیرنچی کونیده ، قوراللی عصیانچیلر تمانیدن نشانگه آلینگن ایدی.

مذکور حادثه ، افغانستان ایچکی ایشلر وزیری حنیف اثمر و ملی استخبارات اداره سی نینگ رهبری امر الله صالح نینگ استعفا گه چیقیشلریگه سبب بولدی.