افغانستانده بمب پارتلش نتیجه سیده ایگرمه کیشی قربان بولگن

مسافر تاشوچی اتوبوس، غربی نیمروز ولایتیده یول چیککه سیده جایلشتریلگن ماین بیلن توقیشگن رسمیلرگه کوره اینگ از ایگرمه کیشی عادی اهالی قربان بولگن.

افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی اوشبو موترده بولگن باشقه ایگرمه بیش کیشی نینگ یره لنگن لگینی ایتگن.

رسمی معلومات لرگه کوره هلاک ویره لنگن لرنینگ همه سی عادی اهالیدن عبارت بولگن.

نیمروز ولایتی نینگ حاکمی اتفاق کوچلری نینگ حربی کاروانی اوشبو یولدن اوتیب کیتگنیدن سونگ پارتلش روی بیرگنینی ایتگن.

نیمروز ولایتی نینگ محلی رسمیلردن بیری ایسه عادی اهالی دواملی روشده اوتیب قیته یاتگن عمومی یولده اوشبو پارتلش نینگ روی بیرگندیب تاکیدله گن.

بو ایسه عادی اهالیگه ایتکزیلگن سونگی آغیرتلفات دیه کورسه تیلماقده.

افغانستان جمهورریسی حامدکرزی اوتگن کون بیربیانات چقریب هلمند ولایتیده یولگه قویلگن عملیاتده 52 کیشی عادی اهالی نینگ قربان بولگنینی تصدیق له گن ایدی.

اما ناتوکوچلری ایسه اوشبو عملیات نینگ عصیانچیلرگه قرشی یولگه قویلگنلیگینی تاکیدله گن ایدی.

انسان حقلریدن مدافعه ایتوچی تشکیلات لر، طالبلر قوراللی لری، ناتو وافغان کوچلری نینگ عادی اهالی تلفاتیگه مقصر بیلماقده.