فاریابده تورت عیال وبیش ایرکک اوغیرلندی

Image caption اوغیرلنگن 9 کیشی فاریاب ولایتیده فعالیت قیله یاتگن نادولت تشکیلاتی خادملری بولگن.

افغانستان شمالیده کی پلیس نینگ معلوم قیلیشچه فاریاب ولایتیده ایککی ایری حادثه ده نادولت تشکیلات لر نینگ توقیز نفر خادمی نا معلوم شخصلر تمانیدن اوغیر لنگن .

بیرینچی حادثه فاریاب ولایتی نینگ قرمقل تومنیده یوز بیریب اونده اندخوی تومنیده فعالیت یوروته یاتکن نجات ناملی خیریه تشکیلات نینگ تورت نفر عیال خادم لری و بیر نفر هیدوچیلری اوغیر لنگن.

اشبو یادرم خادم لری فاریاب ولایتیده کی مخدر ماده لر معتادلرینی دوالش ایشی بیلن شغله نیب کیلگن لر.

یینه باشقه بیر حاثده ده لولاش تومنیده اکتید خیریه تشکیلاتی نینگ تورت نفر ایرکک خادم لری اوغیر لنگن.

حاثده مسئولیتینی حاضر گه چه هیچ بیر گروه ذمه سیگه آلمه گن.

فاریاب ولایتی حاکمی اورین باسری عبدالستاربارزنینگ ایتیشچه اوغیرلنگن اوشبو عیاللرشفاکاربولیب مخدره ماده لرگه چلینگن عیاللرنی دوالش اوچون قرمقل تومنیده گی قشلاقلردن بیریگه سفر قیلیشگن.

رسمی لرگه کوره اوشبو شفاکارعیاللرمذکورقشلاققه

باریشدن اول ،تومن پلیسی و محلی مسووللرنی اوز سفرلری حقیده آگاه لنتیرمه گن .

رسمی لرگه کوره،طالبان قوراللی لری، شفا کارلرنینگ قشلاققه کیلگن لیکلرنی بیلیب اولرگه هجوم قیلیشگن.

نتیجه ده مذکورعیاللرنی موترلری بیلن اوزلری بیلن آلیب کیتیشگن .

بارزجنابلری اوغیرلنگن عیاللراندخوی ودولت آباد تومن لری آره سیده جایلشگن جنگل منطقه سیده طالبلرتمانیدن سقلنه یاتگنینی معلوم قیلگن.

خبرلرگه کوره اوغیرلنگن شخص لرنی قویب یوبارلیشی اوچون مذکور تومن قوم آقساقاللری سعی حرکت قیلشماقده.

تورت نفر لولاشده اوغیرلندی

شونینگ دیک فاریاب رسمی لری نینگ معلوم قیلیشلریچه اوشبوولایتده فعالیت قیلیب کیله یاتکن اکتید ناملی نادولت تشکیلات خادملریدن تورت کیشی ایری بیر حادثه ده تاغلی حدودده گی لولاش تومنیده قورالی شخص لر تمانیدن اوغیرلنگن.

بو حادثه اکتید تشکیلاتی خادملری لولاش تومنیدن میمنه شهرقره ب کیله یاتکن پیتی ،بندرولسوالیگی شمالیده جایلشگن قبراوردک یولیده روی بیرگن.

رسمی لر طالبان قوراللی لرینی بو حادثه گه مسئول دیب بیلماقده.

عینی دمده فاریاب رسمی لری اوغیرلنگن شخص لرنی یقین بیر مدت ایچیده طالبان قولیدن قوتقرلیشنی معلوم قیلگن.

شمالده گی فاریاب ولایتی سونگی آی لرده بوکبی آدم اوغیرلش حاللریگه کوپ سانده شاهد بولیب کیلماقده.

بوندن بیرنیچه هفته مقدم هم ایریم نادولت تشکیلات خادم لری طالبان تامانیدن اوغیرلنیب ،قیته قویب یوبارلگندی.

بونینگ یانیده فاریاب ولایتی نینگ ایرم حدود لری تاباره آشیب باره یاتگن قطار توقنه شو لر و ناقرارلیک لرگه گواه بولیب کیلماقده.