سیلاو آستانه سیده خوف سیزلیک کوچیتریلگن

افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی پارلمانی سیلاو نینگ تینچ فضاده بولیب اوتیشی اوچون افغانستان بویلب امنیتی کوچلر وظیفه لنتریلگنینی معلوم قیلدی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ خوف سیزلیک بویچه اورین باسری منیر محمد منگل، رای مرکزلریده ایترلی امنیتی کوچلر جایلشتریلیب عینی حالده رای بیروچی مرکزلر اطرافیده ارتیق پلیس کوچلر هم موجود لیگینی اورغوله دی.

اونگه کوره پلیس کوچلری رای مرکزلریده بولیب ملی اردو وایساف کوچلری ضرورت بولگن حالده پلیسگه یاردم بیره دی.

همده عیاللر اوچون بولگن رای بیروچی مرکزلر خوف سیزلیگینی تامینلش اوچون یتی مینگ عیال تورلی خیل تیارگرلیک لردن اوتگن مسوول کیشلرگه کوره اوشبو عیاللر سیلاوکونیده رای بیروچی مرکزلرنینگ نظارت قیله دیلر.

منگل جنابلری پارلمانی سیلاوکونیده قندی بیر جدی امنیتی تهدیدلر یوزبیرمسلگینی اورغولب، خلق نینگ رای بیریش مرکزلریگه باریشلری اوچون معما یوق لیگینی تاکیدله دی.

حال بوکی طالبان کوچلری سیلاو جریانینی بوزیشگه تهدید ایتیب ایریم حدودلرده اهالی نینگ رای بیریش مرکزلریده بارمسلیگی بیلن اگاهه لنترگن.

هرحالده اهالی شوندی تهدیدلر وامنیت بوزیلیشدن خواطرده دیر.

افغان رسمیلری پارلمانی سیلاو امنیتی نینگ تامین لش اوچون اوچ یوزمینگه یقین کوچنی افغانستان بویلب وظیفه لنتریلگنینی ایتماقده لر.

عینی حالده افغانستان جمهورریسی حامدکرزی، بوتون خلق نینگ رای بیریشگه چقریب پول مقابلده ایمس بلکه " حقیقی نامزدلرگه رای بیریش لریز ضرور " دیب تاکیدله گن.

پارلمانی سیلاوی کیله جک کون بولیب اوتیشی کوتیله دی. لیکن سیلاوده قلاب کارلیک وقانون بوزرلیک لر یوزبیریشی خصوصیده هم خواطرلر موجود.