سیلاوکونی ده مملکت شمالی ، ناقرارلیک لرگه دوچ کیلدی

افغانستان پارلمان سیلولری کونی مملکت شمالیده گی، بلخ ، فاریاب،قندوز و تخار ولایتلری ایرم خوف سیزلیک معمالریگه شاهد بولدی.

شمالی قندوز ولایتده عصیانچی طالب لر هجومی نتیجه سیده کمیده 16 کیشی یره لنگن، قندوز ولایتی نینگ ایرم ولسوالیک لریده عصیانچیلر و افغانستان خوف سیزلیک کوچلری آره سیده توقنه شولر بولیب اوتگن.

مملکت شمالیده گی تخار ولایتی نینگ خواجه بهاوالدین و ینگی قلعه ولسوالیک لریده ده گی ناتینچ لیک لر هم کوپلب رای مرکزلری یاپلیشگه سبب بولگن.

خواجه بهاوالدین ولسوالیگده ایسه عصیانچیلرنی رای بیریش مرکزلری نینگ بیرگه قره ته آتگن راکت لری کمیده ایککی کیشی عادی اهالینی یره له نیشگه سبب بولگن.

افغانستان شمالیده گی بلخ ولایتی نینگ بلخ ولسوالیگده ایسه یول یانیده اورنه تیلگن ماین نینگ پارتله شی عاقبتیده اوچ کیشی عادی اهالیدن هلاک بولگن و تورت کیشی ایسه یره لنگن شوننیک دیک بلخ ولایتی نینگ چمتال وزارع ولسوالیک لریده گی امنیت معمالری سبب لی کوپلب رای بیریش مرکزلری یاپیلگن.

شمالی سرپل ولایتده عصیانچی طالبلر سیلو ناظرلریدن بیر کیشی نی اوغیرلشگن و رای بیریش مرکزلری نینگ بیرگه قواللی هجوم اویشترشگن.

فاریاب ولایتی نینگ قیصار ولسوالیکده هم افغانستان خوف سیزلیک کوچلری و طالب لر آره سیده توقنه شولر بولیب اوتگن.