مزارشریف ده آواز بیرش بولیملرنینگ آزلیگی

قتیق خوف سیزلیک چاره تدبیرلری آستیده بولیب اوتگن افغانستان پارلمان سیلولریده کوپلب افغانستان لیک لر اشتراک ایتیشگن.

مملکت شمالیده گی ولایت لرده سیلوچیلر بیرنیچه ساعت رای بیریش اوچون صف لرده توریشگن.

قول بوقاقلرنی تیزلیکده اوچیشی همده قلاب لیک لر یوز بیردی دیگن ایرم دعوالر سیلولرده گی اساسی خواطیرلردن ایدی. مزار شریف شهریده گی رای بیریش مرکزلری نینگ آچیلیشی بیلن اونلب سیلوچیلر رای بیریش اوچون صف تارتیشدی.

ایرم سیلوچیلر رای بیریش اوچون بیرنیچه ساعت کوتیب توریشگه مجبور بو لگن لیک لرینی ایتشردی.

رای بیریش مرکزلری امنیتنی تامین لش اوچون جدی خوف سیزلیک چاره تدبیر آلینگن ایدی.

رای بیریش مرکزلریگه کیره یاتگان هر بیر شخص پولیس کوچلری تمانیدن تیکشرلردی. سیلو جریاننی نظارت ایتیش اوچون اونلب افغانستان لیک ناظرلر موجود ایدی.

ایرم رای بیروچیلر اوز ایسته گی بیلن کیلگن بولسسه بعضی لرنی معین نامزدلر ماشین لر آرقه لی قشلاق و محله لریدن سیلو مرکزلریگه آلیب کیلیشگن ایدی.

بعضی رای بیریش مرکزلریده رای بیریش بولیملری آزلیگی سبب لی رای بیروچیلرنی جنجاللری هم چیقدی.

رای بیریش اوچون کیلگن ایرم آقسقاللر، اوزون مدت صفتده توره آلمس لیک لری اوچون صفنی توغریله یاتگان شخص لردن بیر آز آلدین دن اولرگه جای بیریش لرینی سوره شردی. خودی آذوق اوقات صفیگه تورگندیک رای بیریش نی کوته یاتگان سیلوچیلر نینگ هر بیری ایسه باشقه سیدن آلدین رای باریب رای بیریش نی ایسته شردی.

خوف سیزلیک خواطیر لرینی اهالی چهره سیدن بیلیب آلیش ممکن ایدی، شهرلرده اونچه لیک خوف سیزلیک خواطیرلری بولمسه هم قشلاق و اطراف لرده گی ایرم خوف سیزلیک معمالری کوزه تیلدی.