پارلمانی سیلاوگه عایید سونگی خبر ومناسبتلر

مسوول کیشلر گوره طالبلر تهدیدلرگه قره مسدن رای بیروچیلردن قرق فایزی سیلاده حصصه قوشگنلر ، یوزبیرگن ناقرارلیک لر ده اینگ از 14 کیشی، را بیروچی مرکزلرده هلاک ایتیلگن.

ناتوکوچلری نینگ افغانستانده کی عمومی قوماندانی جنرال پیتریوس امنیت نینگ تامین قیلیش اوچون وظیفه لنگن افغان امنیتی کوچلری نینگ القیش له گن.

شوندی بولسه هم پارلمانی سیلاوده کینگ کولمده قلاب کارلیک یوزبیرگنی ایتیلیب ایریم لر ایسه بو معما سیلاو نینگ شفاف وسلامت لیگینی سوال استی قویگندیب فکر بیلدرگن.

پارلمانی سیلاوگه 2500 دن آرتیق کیشی اوزلرینی نامزد ایتگندی.

هرچند اکثری رای مرکزلریده تعین ایتیلگن زمانده رای بیریش جریانی باشلندی، لیکن طالبلر قوراللی لری بعضی بیرحدودلرده رای بیریش مرکزلرینی راکت اوقی بیلن نشانگه الدیلر.

ایتیلیشچه بوکبی هجوملر چیککه حدودلرده رای بیروچیلرسانینی کمیشیگه سبب بولگن.رسمیلرگه کوره اینگ آز 93 رای مرکزی راکت اوقی بیلن نشانگه آلینگن.

افغانستان ایچکی ایشلروزیری سیلاوکونیده اوچ پلیس وعادی اهالیدن 11 کیشی هلاک ایتگلنینی ایتگن.

مستقل سیلاولر کمیسیون نینگ رییسی فضل احمد معنوی نینگ ایتیشچه رای بیروچیلردن قرف فایزی سیلاده حصصه قوشگنلر.

حال بوکی بولیب اوتگن ریاست جمهوررلیک سیلاوده یللیک فایز اهالی حصصه قوشگن ایدی.

عینی حالده معنوی جنابلری سیلاوده ایریم قانون بوزرلیکلر روی بیرگنینی اورغولب شوندی بولسه هم عموماً آلگنده پارلمانی سیلاو نینگ موفقیت لی دیب بهاله دی.

ناتوکوچلری نینگ افغانستانده کی عمومی قوماندانی سیلاو امنیتی اوچون وظیفه الیب بارگن برچه امنیتی کوچلرنینگ القیش لب " افغانستان خلقی کوچلی پیامنی ایتکزدی" دیب فکر بیلدرگن.

ناتونینگ افغانستانده کی وکیللریدن بیری مارک سیدویل زوروانلیک لر مردم نینگ دموکراتیک اراده سینی ناکام قیله المیدی دیب اورغوله گن.

لیکن بیرلشگن ملتلر تشکیلاتی نینگ افغانستان کی وکیلی استفان دمیستورا،افغانستان سیلاو لرینی موفقیت لی اوتی دیب ایتیش حالی یرته دیب ایتگن.

افغانستانده ایرکین وعدالتلی سیلاو تشکیلاتی نینگ مسوللری کینگ کولمده قلاب کارلیک پارلمانی سیلاوگه یوزبیرگنینی ایتگن.

طالبلر گروهی خلق نینگ سیلاوده اشتراک ایتمسلیگی بیلن تهدیدقیلگن ایدی.