سکیز خصوصی خوف سیزلیک شرکتی بیکار قیلندی

Image caption افغانستانده 52 خصوصی خوف سیزلیک شرکتی مملکت نینگ تورلی ساحه لرده فعالیت قیلیب کیلماقده.

افغانستان ریس جمهوری حامد کرزی سوزچیسی وحید عمر گه کوره امنیتی خصوصی شرکت لر توغریسیده ینگی برنامه اساسیده خصوصی شرکت لر دن سکیز ته سی یاپیلگن و بو شرکت لر آرهسیده بلک واتیر (قاره سو )هم کیره دی .

افغانستان ایچکی ایشلر وزیر لیگیگه کوره خصوصی خوف سیز لیک شرکت لر نی بیکار قیلیش اوچ مرحله ده عملی بوله دی .

خصوصی خوف سیز لیک شرکت لرنی ترقه تیب یوباریش برنامه سی جمهور ریس حامد کرزی تمانیدن بوندن بیر آی آلدین باشلن گن ایدی

خصوصی خوف سیز لیک شرکت لرنی ترقه تیب یوباریش برنامه سی جمهور ریس حامد کرزی تمانیدن بوندن بیر آی آلدین باشلن گن ایدی .

افغانستان جمهور ریس حامد کرزی نینگ سوزچیسی وحید عمر گه کوره ایچکی ایش لر وزیرلیگی حاضرگه قدر 8 ته خارجی و ایچکی خصوصی خوف سیز لیک شرکت لر نینگ فعالیت لرینی یاپگن.

بو شرکت لر دن بیری کابل ده فعالیت قیله یاتگن ان سی ایل شرکتی ، اف ایچ آی شرکتی، وایت ایگل یاکه آق بورگوت، اکس آی یاکی آلدینگی بلک واتر نامی بیلن فعالیت قیله یاتگن شرکت ، کمپس شرکتی، هراتده نا قانونی فعالیت قیله یاتگن بیر شرکت بولرگه قوشیمچه ایکیته کیچیک شرکت لر دیر.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی گه کوره خصوصی امنیتی شرکت لر نی اورته دن آلیب تشلش ریجه سی یولگه قوییلگندن بویان تورلی تومن 445 میل قورال اصلحه لر ایچکی ایش لر وزیر لیگی نینگ توریریزمگه قرشی کوره شوچی پولیسی تمانیدن قولگه آلینگن و دایاک پروسه سیگه تاپشیریلگن.

اوشبو وزیرلیک گه کوره خصوصی خوف سیز لیک شرکت لرینی بیکار قیلیش برنامه سی قرییب بیر آی آلدین یولگه قوییلگن بولیب اوچ مرحله نی اوز ایچیگه آله دی .

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی نینگ برنامه لریگه کوره بیرینچی بولیب ولایت لر ده گی محلی اداره لر ده قید ایتیلگن همده خارجی کوچ لر نینگ تامینات کاروان لری نینگ خوف سیز لیگیگه مسول کیچکینه گروه لر نینگ فعالیت لری بیکار ایتیله دی .

اوشبو وزیر لیکگه کوره ایکنچی پاغانه ده اوز فعالیت لری دوامیده قانونگه رعایت قیلمه گن خصوصی خوف سیز لیک شرکت لری بیکار قیلینه دی .

ایچکی ایش لر وزیر لیگیگه کوره اوچینچی پاغانه ده افغانستانده فعالیت قیله یاتگن قالگن خصوصی خوف سیز لیک شرکت لری بیکار ایتی له دی .

جمهور ریس حامد کرزی نینگ بویوروغیگه اساسا افغانستانده فعالیت قیله یاتگن برچه خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ فعالیتی کیله جک اوچ آی ایچیده یاپیلیشی کیرک.

ایچکی ایشلر وزیر لیگی نینگ سوزچی سی زمری بشری خصوصی خوف سیز لیک شرکت لریدن ینه بیر بار اوز قورال یراق لرینی اوشبو وزیرلیک گه تاپشیریش لرینی ایسته گن .

افغانستانده فعالیت آلیب باره یاتگن خصوصی خوف سیر لیک شرکت لری نینگ فعالیتی نی بیکار قیلیش جنجل لیک بیر مسله دیر.

افغانستان جمهور ریسی حامد کرزی بعضی بیر خصوصی خوف سیز لیک شرکت لری نی اوشبو اولکه تینچ سیز لیگیگه سبب بوله یاتگنی نی ایتگن.

افغانستانده حاضرگی کونده 52 ته خصوصی خوف سیز لیک شرکت لری فعالیت قیلیب کیلماقده اوندن 26 شرکت ایسه خارجی لرگه تیگیش لی دیر

گزارش لر گه کوره اوشبو شرکت لر ده 30-40 مینگ کیشی اشلب کیله دی . و اولر نینگ اساسی وظیفه لری ایلچی خانه لر ، افغانستانده فعالیت آلیب باره یاتگن خارجی موسسه لر همده مهمان خانه لر نی قوریق لش دیر.