سیلاولر کمیسیونی نینگ بیر مسوولی قلاب کارلیک گه توتیلدی

افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیونی ، اوشبو کمیسیون نینگ خوست ولایتیده گی مسوولی نی سیلاولر جریانیده قلاب کارلیک لر گه قولی بولگنیگه متهم تانیب خوست ولایتی نینگ خوف سیزلیک کوچلری تمانیدن اوشلب آلینگنی دن خبر بیردی.

اوشبو کمیسیون باشلیغی فضل احمد معنوی گه کوره ، سیلاولر کمیسیونی نینگ خوست ولایتی ده گی مسوولی شهزاده حسن نینگ تحقیقاتی جریانی بار.

سیلاولر کمیسیونی نینگ خوست ولایتیده گی مسوولی شهزاده حسن ، بیرقنچه نامزد وکیل لرنینگ رأی لرینی کوپه یتیریشی مقصدیده پاره آلگن لیگیگه متهم بولگن.

سیلاولر مستقل کمیسیونی نینگ رییسی فضل احمد معنوی اوشبو کمیسیون نینگ خوست ولایتی ده گی مسوولی نینگ قنده ی متهم بولگنی خصوصیده مونده ی ایضاح له دی

"بیز بو کیشی نینگ باره سیده کشفی ارگان لردن هم اطلاعات آلگن ایدیک. اوندن کیین کمیسیون هم بیر تیکشیریش ایش نی بو خصوصده باشله دی که نتیجه ده ، سیلاولر کمیسیونی نینگ خوست ولایتی ده گی مسوولی قلاب کارلیک مسئله لریگه قولی باریکن"

سیلاولر کمیسیونی نینگ مسوولی لری سیلاولر جریانیده قلاب کارلیک لرگه قولی بارلیگیده قره مسدن ، بیر قنچه محلی دولتی خادم لر ، زورمند کیشی لر و نامزد وکیل لرنینگ بیرقنچه سی هم سیلاولر جریانیده ، قلاب کارلیک قیلگن لیک لری ایتیلماقده.

سیلاولر کمیسیونی نینگ بالیغ لریگه کوره ، حاضر گه قدر ، 142 نامزد وکیل قلاب کارلیک لرگه قوللری بارلیگی اوچون ، اوشبو کمیسیون تمانیدن ، شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیونی گه تانیشتیریلگن.

مستقل سیلاولر کمیسیونی نینگ رییسی فضل احمد معنوی گه کوره ، هرکیم تمانیدن سیلاولر جریانیده قلاب کارلیک یولگه قوییلگن بولسه سیلاولر کمیسیونی و شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیونی تمانیدن ، قانونی کوره شیله دی.

عین حالده ، معنوی جنابلری ، حاضر گه قدر افغانستان بویلب 227 رأی بیریش مرکز لرنینگ اعتبار سیز تانیگنی نی ایتیب ، باشقه 339 رأی بیریش مرکز لر نینگ مملکت بویلب ، قیته تیکشیریشی نی اعلان قیلدی.

سیلاولر کمیسیونی ، رأی لرنینگ یخشی تیکشیریلیشی مقصدیده ، پارلمانی سیلاولرنینگ ابتدایی نتیجه سینی میزان آیی نینگ 25 نچی سیگه اعلان بولیشینی معلوم قیلدی.

سیلاولر کمیسیونی ، بوندن آلدین پارلمانی سیلاولرنینگ ابتدایی نتیجه سی ، میزان آیی نینگ 17 نچی سیگه اعلان بوله دیب ایتگن ایدی.

بولیب اوتگن پارلمانی سیلاولرده ، قلاب کارلیک لرنینگ کوپ بولگنی انچه کوپ ایتیلماقده شو اساس دن سیلاولر کمیسیونی توغری رأی لر ایچیدن قانون سیز شکلده کیلگن رأی لرنینگ پاکیزه لش اوچون ، سیلاولر نتیجه سی نینگ اعلان بولیشی نی بیر هفته آرقه تشله گن.

کمیسیون باشلیغ لری گه کوره ، سیلاولر نینگ ابتدایی نتیجه سی اعلان بولگنی دن سونگ ، شکایت لرگه ایشیتوچی کمیسیونی ، قلاب کارلیک و شکایت لر نینگ تیکشیریب ، اوندن کیین پارلمانی سیلاولر نینگ نهایی نتیجه سی ، اعلان بوله دی.