"خصوصی امنیتی شرکت لر طالبالرگه پول بیره دیلر"

امریکا سنا مجلیسی نینگ کمیته لریدن بیری تماندن آلیب باریلگن تحقیقات نتیجه سیده، خصوصی افغان امنیتی شرکتلرنینگ، طالبان و یاهم محلی جنگره لر بیلن علاقه سی بارلیگیی کورسه تیلگن.

امریکا سنان مجلیسی نینگ قوراللی کوچلر کمیته سی تمانیدن نشر ایتیلگن حساباتده، امریکا کوچلری حددن تشقری خصوصی امنیتی شرکتلرگه ته ینگنلیگیی تاکیدلنیب، خصوصی امنیتی شرکتلر اوز ایشچیلرنی نظارت قیلیشگه قادر ایمس لیگیی معلوم قیلینگن.

شونگه قوشیمچه امریکا قوشمه ایالتلری خصوصی امنیتی شرکت لرگه نظارتی بولمه گندیب اوشبو حساباتده یازیلگن، همده امریکا حربی مرکزلری نینگ خوف سیزلیگینی تامینلش اوچون امنیتی شرکتلر تمانیدن وظیفه لنگن ایریم کیشی لر بعضی بیر حالتلرده طالبلربیلن توغریدن توغری علاقه ده ایکنی اوروغولنگن.

اوشبو گزارشدن آلینگن نتیجه لرگه قره گنده، حددن تشقری افغانستان خوف سیزلیگینی تامین لش اوچون خصوصی امنیتی شرکت لرگه ایشانیش، بیرتماندن مالی نقطه نظردن طالبلر منفعتیگه بولیشی تاکیدلنگن.

باشقه تماندن قرارداد قیلگن امنیتی شرکتلر اوز ایشچیلرینی انیق تیکشریش صلاحیتیگه ایگه بولمی نتیجه ده عصیانچیلرنینگ ایشچی صفتیده اوشبو شرکت لرگه جذب ایتیلیشی هم ایتیلگن.

افغانستانده فعالیت قیلیب کیله یاتگن امنیتی خصوصی شرکت لرگه 26 مینگ دن ارتیق کیشی وظیفه لنگن هربیر اون نفردن توقیز نفری امریکا حکومتی نینگ خذمتی گه دیر.

بی بی سی نینگ واشنگتنده کی مخپریگه کوره اوشبو گزارشده خصوصی امنیتی شرکت لرگه ایشگه کیرتیلگن کیشیلرنی ایریم لری سواد سیز بولیب وایریم لری هم قورال دن قندی فایده له نیشگه تجربه سی بولمه گنی خواطرلی دیب کورسه تیلگن.

شونینگ دیک گزارشده امریکا حربیلری بیلن قرارداد قیلگن خصوصی امنیتی شرکتلر مسووللری نینگ محلی قوماندانلر بولگنی ایتیلیب اولرنینگ طالبان بیلن علاقه ده ایکنلیک لری اورغولنگن.

عینی حالده نشر ایتیلگن گزارشده خصوصی امنیتی شرکت لرفعالیتی نینگ کینگیشی، مردم یخشی درامد قولگه کیتریش مقصدی بیلن شرکت لرگه ایشگه کیریب، اما بوموضوع ملی اردو وپلیس صفیگه قوشیله یاتگن کیشی لرسانینی ازه لیشگه سبب بولیشی ممکن دیب تاکییدلنگن.

امریکا سناتورلری خصوصی امنیتی شرکت لرنی کمیتریش اوچون ایجابی چاره تدبیرلر یولگه قویش طلبینی هم ایلگری سورگنلر.