بورونی کیسلگن افغان عیالگه ینگی بورون

Image caption عایشه نینگ مثالنی غربده خارجی کوچلر افغانستاننی ترک ایتسه لر مملکت ده نیمه لر روی بیرشی ممکن لیگی حقیده گی خواطرلرنی دستکلش اوچون کینگ قوله دیلر.

"تایمز" ژورنالی مقوا سیده صورتی نشر ایتلگن بورونی کیسلگن افغان قیزیگه امریکا لیک جراحلرینگی پلاستیک بورون یسب بیرشدی.

عایشه نینگ ژورنالگه ایتیشچه ، تورموش اورتاغی نینگ کلتک و قیناق لریدن قاچیب کیتگنی اوچون طالبلر حکمی بیلن ایری بورون و قولاق لرینی کیسب تشله گندی.

"بیز افغانستاننی تشلب چیقسک نیمه لر روی بیرشی ممکن ؟" سرلوحه سی آستیده مقاله گه علاوه صفتیده کیلتیرلگن عایشه نینگ صورتی کاتته بحث لرگه سبب بولدی .

عایشه اوچون "ینگی بورون "نی کالفورنیا ده گی شفاخانه متخصیصلری یره تیشدی.

جراحلیک عملیاتی خراجت لرینی اوز بوینیگه آلگن جمغرمه عیاللرگه قرشی زوروانلیککه قرشی تبلیغات آلیب باره دی و عیاللراوچون بی پول پلاستیک جراحلیک عملیاتلرینی تکلیف ایتدی.

عایشه گه شو هفته باشلریده جمغرمه تمانیدن تشکیل ایتلگن مراسمده "متانتی اوچون" ، دییه ناملنگن مکافات تاپشیرلدی .

مکافاتنی عایشگه کالفورنیا ایالتی حاکمی آرنولد شوارتزنیگر نینگ خانمی "مریه شریور " شخصا اوزی تقدیم ایتدی.

Image caption عایشه نینگ ینگی بورونی کالفرنیا کسل خانه لریدن بیریده یسلگن.

"متانت اوچون" مکافاتی برینچی مراتبه تقدیم ایتلماقده، و بو مکافات یوره کیده متانتی و محبتی بولگن عیالگه بیرلماقده ،دیدی شریور خانم.

حاضرده یاشی 18 ده بولگن عایشه نی بلاغت گه ایتمسدن "قان بدلی" صفتیده بیریب یوباریشگن و کیینچه لیک طالبلر جنگری لریدن بیری اونگه اویله نیب آلگن .

شوندن سونگ عایشه نینگ باشیگه تورموش اورتاغی و اونینگ عایله سی نه کونلرنی سالشمه دی .

آخری جیده می قاچیب کیتدی.لیکن اونی توتیب آلشیدی ، و تورموش اورتاغی جزا طریقه سیده بورون و قولاقلرینی کیسیب تشله دی .

عایشه نینگ مثالنی غربده خارجی کوچلر افغانستاننی ترک ایتسه لر مملکت ده نیمه لر روی بیرشی ممکن لیگی حقیده گی خواطرلرنی دستکلش اوچون کینگ قوله دیلر.

بعضی تنقیدچی لر "تایمز" ژورنالینی پوپیسه قیلیش و امریکا حربی لرنینگ افغانستانده قالیشلری اوچون قولاو تاپیش یولیده " حسیاتگه بیریلیشده " عیب له دی لر .