پارلمان سیلاو نینگ دستلبکی نتیجه سی

بولیب اوتگن پارلمانی سیلاوی نینگ دستبلکی نتیجه سی رسما بوگون اعلان ایتیلدی،کمیسیون مسووللری گه کوره صندوقلرگه توکیلگن رایلردن قریب بیریریم ملیون باطل قیلینگن

بوایسه صندوق لرگه توکیلگن بوتون رایلرنی قریب تورت دن بیر قسمینی تشکیل بیره دی.

عینی حالده افغانستان مستقل سیلاولر کمیسیون نینگ ریسی فضل احمدمعنوی، قلاب کارلیک لرگه قولی بارلیگی گمان ایتلیگن 124 نامزد نینگ شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیونیگه تانشتریلیب اولراوستیدن جدی تحقیقات اوتکزیلیشینی معلوم قیلگن.

مستقل سیلاولرکمیسیون نینگ ریسی فضل احمدمعنوی بوتون شبهه لی صندوقلر رایلرینی قته باشدن کوریب چیقیلگنلیگی، پارلمان سیلاوی نتیجه سینی کیچکترلیب اعلان بولیشگه سبب بولگن لیگینی ایتدی.

معنوی جنابلریگه کوره سونگی معلومات لر اساسیده بیش اعشاریه التی ملیون اواز صندوقلرگه توکیلگن . اونی معلوم قیلیشچه صندوقلرگه توکیلگن رایلردن بیر اعشاریه 3 میلیونی سیلاو لر کمیسیونی تمانیدن باطل اعلان قیلنگن. بوایسه صندوقلرگه توکیلگن رایلردن قریب تورتدن بیر قسمی دیر.

عینی حالده مستقل سیلاولر کمیسیون نینگ ریسی فضل احمد معنوی قلاب کارلیک لرگه عاید شکایتلر نی تیکشریلیب کیله یاتگان لیگی نی ایتیب شکایتلر تیکشریلگندن کیین پارلمان سیلاو نینگ نهای نتیجه سیده اوزگریش کیلشیی ممکن لیگنی ایتدی "شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیونی بوتون شکایت لرنی تیکشرگنیدن کیین بعضی بیر کیشی لر دستلبکی روی خطدن چیقاریله دی. وباشقه ایرم نامزدلر هم روی خطگه کیرتیله دی شو سببدن سیلاولرنینگ نهای نتیجه سیگه اوزگریش کیلیشی ممکن " دیدی معنوی

شونینگ دیک معنوی جنابلری یوزبیرگن قلاب کارلیک لرگه قولی بارلیگی گمان ایتلگن 124 نامزد نینگ شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیونیگه تانشتریلگنینی ایتدی.

شونگه قوشمچه، مستقل سیلاو لر کمیسیون باشلیغی اوشبو کمیسیون خادملریدن عبارت بولگن اونلب کیشیلرنی یوزبیرگن قانون بوزرلیک لرگه قولی بارلیگینی رد ایتمی، یقین کیله جکده اولرنی هم شکایت لرنی تیکشروچی کمیسیونیگه تانشریلشینی معلوم قیلدی.

رسمی معلومات لرگه کوره بوتون شکایت لر تیکشریلگنیدن کیین نهای نتیجه کیله جک اوچ هفته دن سونگ اعلان ایتلیشی ایتیله دی.

باشقه تماندن الیب قره گنده نیمروز ولایتی اوچون اجره تیلگن پارلمانده کی ایککی اوریننی دستبلکی نتیجه لرگه کوره عیاللر ایگله گن ، نیمروز ولایاتیتده بیر اورن ایرکک لر و بیر اورن ایسه عیاللر اوچون نظرگه توتیلگن ایدی، لیکن ایککی عیال اینگ یوقاری راینی آلگن لیگی اوچون ایرکک لردن هیچ بیر شخص موفق بولمه گن، نیمروز ولایتدن ایککی کیشی عیالنی پارلمانگه یول تاپیشی افغانستان پارلمانیده گی عیاللر سانینی ینه بیر کیشی گه کوتره دی.