فاریابده یوزبیرگن انتحاری هجوم تلفاتی آرتگن

فاریاب ولایتی نینگ خواجه سبز پوش تومنیده عملگه آشیریلگن خود کش لیک هجوم ده 10کیشی قربان بولگن 40 کیشی ایسه یاره لنگن.

تن جراحتی آلگنلرآره سیده فاریاب ولایتی نینگ ولایت کینگه شی باشلیغی هم بولگننی ایتیلماقده فاریاب ولایتی نینگ خواجه سبز پوش تومنی نینگ حاکمی عبدالله معصومی گه کوره پارتلش ایرته لب ساعت اونده صادربولگن بازارکونی آدم لرکوپ بولگن محلده بوحادثه یوزبیریشی کوپلب شخص لرنینگ اولیب یاره له نیش لریگه سبب بولگن

فاریاب رسمی لری نینگ معلوم قیلیش لریچه هجومدن اساسی مقصد فاریاب ولایتی نینگ ولایتی شورا باشلیغی بولگن ، فاریاب رسمی لریگه کوره فاریاب ولایتی نینگ ولایت کینگشی باشلیغی اوزمینیلگن موتریدن توشه یاتگن پیتده انحتاری شخص اونگه یقیین له شیب اوزینی پارتلتگن نتیجه ده فاریاب ولایتی ولایتی شورا رییسی یره له نیب اونینگ موتریده گی اوچ کیشی دن هم جان آلگن اولگن لردن بیری ولایت کینگشی باشلیغی قوروقچی سی بولگن باشقه قالگنی ایسه عادی اهالی بولگن یوزبیرگن حادثه ده تن حراحتی آلگن لرمیمنه ده کسلخانه گه آلیب کیلینگن.

یره لنگن فاریاب ولایتی نینگ ولایت کیناشی باشلیغی ریس رحمت الله میمنه ده گی قیته قوریش تیمی کسلخانه سیگه آلیب باریلگن احوالی اغیرایمسلیگی ایتیله دی ، شفا کارلرعموما جراحت آلگن لرنینگ احواللری یخشی ایکن لیگی نی ایتماقده بولردن 5ته سی قیزوایرکک باله لر بولگن.

اوشبو انتحاری هجوم ایسه بو ولایتده ایلک بارعملگه آشیریله دی ملی تینچ لیک باشلیغی داکتر سعید احمد ایکی انتحاری شخص کیلگن لیگی دن آکاه له نیب قولگه آلیش اچون سعی حرکت یولگه قوییب کیلگن لر فاریاب ولایتی نینگ ملی تینچ لیک ریاستی باشلیغی داکترسعید احمد گه کوره اوزی نینگ پارتلتگن شخصدن بیرارحجت قولگه کیریتشیگه قادر بولمه گن لر هجومچی شخص نینگ باشی ایکی قبتلی بنا اوستیگه آتنه لیب توشگن ایاغلری قالگن باشقه بیر اثر هم تاپیلمه گن