ایرم سیلاونامزدلری باش قاره لاوچی گه تابشیرلدی

Image caption سیلاولرده ساخته قیلگن اونلب نامزدلر قانونی تیکشرو لر اوچون باش قاره لاوچی گه نانشتیرلگن.

افغانستان سیلاو شکایت لرینی تیکشیروچی کمیسیوننی پارلمان سیلاویده گی قلاب کارلیک لرده عیبلنگن یوزدن آرتیق سیلاو نامزاد لرنی باش قاره لاوچی اداره سیگه تاپشیرگن.

افغانستان باش قاره لاوچی سی بو ایش لر نی تیکشیرگچ اوشبو موضوع یوزه سیدن انیق بیر قرار آله دی .

شوندی بیر حالتده اونلب چه یوتوق گه ایریشمه گن افغانستان پارلمان نامزاد لری اشتراکی چی لری تمانیدن توزیلگن بیرلشمه گه کوره سنبله آیی نینگ 27 سیده بولیب اوتگن سیلاو ده کینگ بیرشکلده قلاب کارلیکلر یولگه قوییلگن.

اوشبو بیرلشمه پارلمان سیلاوی لری نتیجه لری نینگ باطل اعلام ایتیلیشی نی ایستید لر .

لیکن مستقل سیلاو کمیسیوننی سیلاونتیجه لری مشروعیتنی سوال آستیگه آله دیگن هیچ قندی بیر دلیل یوق دیب ایته دی .

شکایت لر نی تیکشیروچی کمیسیون گه کوره سیلاو کمیسیونی پارلمان سیلاولریده قلاب کارلیک که یول قویگن 113 کیشی نینگ رویخطنی اوشبو کمیسیونگه معلوم قیلگن.

شکایت لر نی تیکشیروچی کمیسیون رئیسی سید مراد شریفی قلاب کارلیک قیلگن کیشی لر نینگ ایشلرینی تیکشیرش عدلی و قضایی ارگان لر نینگ وظیفه سی بولگنی اوچون ، قلاب کارلیکده عیبلنگن کیشی لر نینگ رویخطی نی افغانستان باش قاره لاوچی سیگه یوبارگن لیگی نی ایتدی .

شوندی بیر حالتده موفقیت قولگه کیرته آلمه گن پارلمان سیلاو نامزاد لری سیلاو نینگ مشروعیتنی سوال آسیتگه آلیب سیلاو همه گانی بولمه گن لیگی نی ایته دی لر.

اونلب ناراض نامزادلرد دن نماینده صفتیده مطبوعات ییغیلیشده سوزگه چیقگن کبیر رنجبر گه کوره سنبله آیی نینگ 27 سیده بولیب اوتگن سیلاو ده هر بیر ولایت دن یوزده ایککی فایزیا ده یوزده 10 فایز اهالی اشتراک ایتگن.

رنجبر جناب لریگه کوره بولیب اوتگن سیلاو ده توله قلاب کارلیک یولگه قوییلگن.

او کیشی گه کوره سیلاو یولگه قوییلمه گن ساحه لر ده رای صندوق لری نینگ تولیشی ، ساخته کارت لر دن فایده لنیش همده بیر کیشی نینگ بیر نیچه مرته رای بیریشی سیلاو مشروعیتی و قانونی بیرشکلده بولیب اوتگنینی سوال آستیده قویگن.

افغانستان پارلمان سیلاوی جاری ییل سنبله آیی نینگ 27 سیده بولیب اوتدی همده اوشبو سیلاوده کینگ بیر شکلده قلاب کارلیک یولگه قوییلگن دیگن شکایت لرنی آلیب کیلدی .

اوشبو سیلاو نینگ دستلبکی نتیجه لری بوندن قرییب 20 کون آلدین اعلان ایتلدی .

دستلبکی نتیجه لر هم اعلان ایتیلیشی بیلن قطار شکایت لر کیلیب چیقدی.سیلاو نینگ سونگی نتیجه لری هم تیز آره ده اعلام بولیشی ایتیلماقده.