ننگرهار ده اون ایککی تانکر یاندیریلدی

ننگرهار ولایتی نینگ خوف سیز لیک ملازیم لری گه کوره ، ناتو کوچلری نینگ اون ایککی تامینات تانکر لری کویدیلریگن. ناتو نینگ اوشبو تانکر لری ، بوگون ییرته لب تانگده ، ننگرهار ولایتی نینگ بهسود اولوسوالیگی کابل -جلال آباد یولیده اوتگه آلینگن. رسمیلر نینگ ایتیشیچه ، اوشبو تانکر لر ، اورنه تیلگن مقناطیسی ماین نینگ پارتله یشی عاقبتیده الو آلگن. عین حالده ، قندهار ولایتی نینگ سپین بولدک اولوسوالیگیده ، بیر موتر سایکلده جایلشگن ماده نینگ پارتله یشی عاقبتیده ایککی کیشی هلاک بولیب ، اون بیر کیشی ایسه یره لنگن لر. رسمیلر گه کوره ، اولگن و یره لنگن کیشی لر عادی اهالی دیر. ننگرهار ولایتی نینگ خوف سیز لیک ملازیم لریگه کوره ، اوشبو حادثه هیچ کیمگه جانی تلافت ایتکزمه گن. اما خوف سیز لیک کوچلری ، اوشبو حادثه یوز بیرگنی اوچون نیچه کیشی نی اوشلب آلگن لر. ننگرهار رسمیلری گه کوره ، اطفاییه مأمور لری هلو الگن اوشبو تانکر لرنینگ بیر یریم ساعت ایچیده اوچیرگنلر. حادثه باره سیده ننگرهار والی سی نینگ سوزچیسی احمد ضیا عبدالزی بونده ی دیدی. "بیر تانکر نینگ پارتله یشی عاقبتدیده کیم فکر بوله دی اونگه ماین اورنه تیلگن ایکن ، یانیده تاخته گن باشقه تانکر لر هم هلو آلگن . اوشبو تانکر لرنینگ سانی اون ایککی ته گه ایتیشه دی."

باشقه تماندن ، بوگون ییرته لب ساعت 8 ده قندهار ولایتی نینگ سپین بولدک اولوسوالیگیده بیر موتر سایکلگه اورنه تیلگن ماده نینگ پارتله یشی عاقبتیده ، ایککی عادی اهالی هلاک بولیب ، باشقه اون بیر کیشی ایسه یره دار بولدی لر. اوشبو حادثه ، سپین بولدک نینگ گوجوم بولگن بیر منطقه سیده یوز بیرگنی ایتیله دی. ایتیلیشیچه ، اوتگن ایککی کون جریانیده ، بو ایککینچی پارتله ش دیر کیم ، نتیجه ده ، عادی اهالی نینگ تلافاتی گه سبب بولگن. بوندن بیر کون مقدم هم ، قندهار نینگ عینو مینه دیگن منطقه سیده ، بیر پارتله ش یوز بیریب ، نتیجه ده ، عادی اهالی دن بیش کیشی یره دار بولگن ایدی لر. هرچند اوتگن نیچه آی دن بیری خارجی کوچلر تمانیدن قندهار ولایتی نینگ ایریم حدود لریده کینگ عملیات یولگه قوییلگن اما شونده ی بولسه هم حاضر گه چه قندهار ولایتی خوف سیز لیک وضعیتی یمان بیر حالتده بولگن لیگی ایتیلماقده.