سیلاو نتیجه لریگه قرشی ناراضلیک نمایش لری

افغانستان پارلمانی سیلاوی نینگ نتیجه سی اعلان بولیشی بیلن موفقیت گه ایریشمه گن سیلاو نامزاد لری نینگ ناراضی لیک نمایش لری هم اوشبو اولکه نینگ قطار منطقه لریگه یاییلیب کیتگن .

موفقیت گه ایریشمه گن همده پارلمان سیلاوی گه کیریش اوچون ایترلی آواز آلمه گن اونلب نامزد لر پایتخت کابل قوشیمچه باشقه ولایت لر ده هم ناراضی لیک نمایش لرینی یولگه قویگن لر.

بیر قطار پارلمان نامزد لری افغانستان شمالیده زوروانلیک لرگه یول قوییب پلخمری همده کابل شاه یولینی یاپیب قویگن لر.

ناراض نمایش چی لر سیلاو نی مشروع سیز همده اونده قلاب کار لیک کینگ کولمده یولگه قوییلگن لیگی نی ایتیب، حکومت همده ناظر بولگن تشکیلات لر دن سیلاو نی باطل اعلام بولیشی نی ایسته گن لر..

پایتخت کابل دن سیلاوگه اشتراک ایتگن همده موفقیت گه ایریشمه گن نامزد لر جمهور ریس لیک سرای قرشیسیده ییغیلیب ناراضیلیک نمایشی نی یولگه قویدی لر

موفقیت گه ایریشمه گن همده پارلمان سیلاوی گه کیریش اوچون ایترلی آواز آلمه گن نامزد لر قوشیمچه حاضرگی مجلس اعضا لری پارلمان سیلاوی قیته بولیشی نی ایسته دی لر.اوشبو نامزاد لر شعار لر همده قو ل یازمه لر نی کوتریب چیق گن ایدی لر. نامزاد لر دن بیر قنچه سی گه کوره اوشبو سیلاو نا مشروع همده عدالت لی بیر شکلده یولگه قوییلمه گن همده بو سیلاو باطل اعلام بولیشی کیرک.

عین حالده موفقیتگه ایریشمه گن بیر قطار نامزد لر سالنگ یولیده کانتینرلرنی قوییش بیلن یولنی باغلب مسافر لر حرکت لریگه توسیقین لیک قیلگن لر.

ایتیلیشیچه کابل دن بغلان ولایتیگه باروچی شاه یول تناون دن حاضرگه قدر یاپیب قوییلگن . سالنگ گذرگاه منطقه سیده هر ایککی تماندن یوزلبچه مسافر تاشوچی موتر لر صف تارتگن همده یولاوچی لر بوتون کیچه ساووقده اوتکزگن لر.

هرات ولایتیده هم بیر قطار ناراض نامزد لر ناراضیلیک نمایش لرینی یولگه قوییب سیلاوده یولگه قوییلگن قلابکارلیک لر کوریلیب چیقیلیشینی ایسته گن لر.

افغانستان سیلاو کمیسیونی همده شکایت لر نی قبول قیلوچی کمیسیون بعضی بیر حالت لرده قلابکارلیک همده ایتیشماوچیلیک یولگه قوییلگن لیگینی تن آلگن.

مستقل سیلاو کمیسیونی نینگ رییسی فضل احمد معنوی سونگی نتیجه نی اعلان قیله یاتگن بیر پیت ده ناراضی لیک نمایش لرینی یولگه قویگن نامزد لر دن اوز ناراضیلیک نمایش لرینی قانونی شکلده یولگه قوییش لرینی همده زوروانلیک لرگه یول قویمس لیک لرینی ایسته گن.

افغانستان جمهور ریسی حامد کرزی پایتخت کابلده یولگه قوییلگن بیر مراسیمده بغلان ولایتی نامزد لری تمانیدن شمال و جنوب نی بیرلشتیروچی شاه یولنی یاپیلیشینی ناتوغری دیب ایتیب بو کبی عمل لر اهالی منفعت لریگه قرشیلیگینی ایتگن.

کرزی جناب لری اوشبو مراسم ده نامزدلرعدلی همده قضایی ارگان لرگه شکایت بیلن مراجعت ایتشگه حق لری بار لیکن یولنی یاپیشگه حق لری یوق دیب ایتگن.

سیلاوده موفقیت گه ایریشمه گن کوپگینه نامزاد لر، بو پارلمان اصلیده مصلحت اساسیده یولگه قوییلگن بولیب، کرزی باشچیلیگی ده گی حکومت همده کرزی جناب لری نینگ سیاسی مخالف لری اوز نفوذی همده پول لری دن فایده لنگن حالده اوزلری ایسته گن کیشی لرنی اوشبو پارلمانگه کیریتیشگه حرکت قیلگن دیگن ایشانچ ده لر. اوشبو نامزد لرگه کوره هر ایککی تماندن حمایه ایتوچی سی بولمه گن مستقل شکلده پارلمانگه کیریش نی ایسته گن نامزد لر تورلی شکلده یولدن آلیب تشلنگن.