افغانستانده ایدز کسل لیگی سانی آشگن

افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی بیرگن رقم لریگه کوره حاضرگی کونده اوشبو اولکه بویلب 600 یوز دن آرتیق کیشی ایچ آی وی ویروسیگه چلینگن.

لیکن کوپگینه ایش بیلر مان لر گه کوره اوشبو کسل لیککه چلینگن کیشی لر نینگ حقیقیسانی ایتیله یاتگن رقم دن انچه یوقاری بولیشی کیرک.

افغان مقام لریگه کوره ایدز کسل لیگی گه چلینگن کیشی لر نینگ کوپچیلیگی بیر سرنج دن ایش آلوچی مخدره ماده لر گه چلینگن معتاد شخص لر دیر.

شوندی بیر حالتده ایسه افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی بو کسل لیکنی آلدینی آلیش اوچون بعضی بیر برنامه لر نی یولگه قویه یاتگن لرینی ایته دی.

افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی گه کوره اچ آی وی ویروسیگه قرشی کوره شوچی وزیرلیگی افغانستان نینگ قرییب یریم اهالیسی آره سیده یولگه قویگن تیکشیریش لری کورسه تیشیچه اوشبو اولکه بویلب بو کسل لیک آلدینگه نستبتا کوپه یگن و حاضر اوشبو اولکه بویلب اجتماعی بیر قیینچلیکگه ایلنگن.

بیراق افغانستان ساغلیق مقام لریگه کوره، بو رقم باشقه اولکه لر ده گی کسل لر رقمی دن انچه آز دیر.

عامه ساغلیک وزیر لیگی نینگ باشلیغی ثریا دلیل حاضر گی کونده کیلیب 600 دن آرتیق کیشی اچ آی وی ویروسیگه چلینگنلیگی نی ایتگن.

افغانستان عامه ساغلیک وزیرلیگی گه کوره ، اروش لر نینگ دوام ایتیشی ، کم بغل لیک ، سواد سطحی نینگ پسلیگی ، ایچکی همده تشقی مهاجرت لر نینگ آشیشی ، مخدره ماده لر گه معتاد لر نینگ کوپه یشی همده مصوون سیز جنسی مناسبت لرنینگ یولگه قوییلیشی کبی معما لر اوشبو اولکه بویلب بو کسل لیکگه چلینیشیگه سبب بولگن.

شوندی بیر حالتده ایسه مخدره ماده لرگه قرشی کوره شیش وزیرلیگی نینگ اورین باسری ابراهیم اظهر گه کوره ، ایدز کسل لیگیگه چلینیش نینگ اساسی سببی ، بیر نیچه کیشی نینگ بیر سرنجدن ایش آلیشی دیر.

افغانستان ساغلیک وزیر لیگی ایدز کسل لیگیگه قرشی کوره شیش اوچون ، ایدس نینگ کنترول قیلیش ملی برنامه سی نی یولگه قویگن.عادی اهالی نینگ بو کسل لیک حقیده گی بیلیم لری نی ـآشیریشی اوشبو برنامه نینگ مهم بولیمی دیر.

عین حالده اوشبو کسل لیک که چلینگن شخص لر گه بی پول یاردم بیروچی تشخیص همده درمان قیلوچی مرکز لر هم موجود دیر.

اوشبو مرکزلر دن بیریده ایشلیدیگنراضیه خانم گه کوره ایدز کسل لیگی گه قرشی کوچلی حساسیت بولگنی اوچون بو کسل لیکه چلینگن شخص لر، تانیلیشیگه قرشیلیک قیله دی لر .شو باعث ایدز کسل لیگی گه چلنگن بیران بیر شخص بیلن صحبت لشه آلمه دیم.

اوشبو موضوع باعث بو ویروسگه چلینگن بیر قنچه شخص لرحتی کی درمان قیلوچی یاکی مشوره بیروچی مرکز لر گه هم مراجعت قیلمیدی لر شو سبب افغانستان بویلب اچ آی وی کسل لیگی گه چلنگن شخص لر نینگ انیق رقمی معلوم ایمس.