امریکا لیک عسکر حربی سیز افغانلر گه قیلگن هجوم اتهامی نی قبول قیلگن.

بیر امریکا لیک عسکر بو اولکه نینگ حربی محکمه سیده عادی اهالی گه هجوم قیلگن اتهامی نی قبول قیلدی. رابرت استیونز قوشیمچه اون بیر امریکا لیک عسکر لر بو اولکه کوچلری نینگ سقلاوچی عسکرلریدن دیر کیم افغانستان حربی بولمه گن اهالی سیده هجوم اویشتیرگنلیگیگه عیب لنگن لر. 25 یاشیگه رابرت استیونز ، ایککی افغان دهقان نینگ اولدیریشی همده ، ایککی تعمیر آرسیده اجازه سیز بیر شکلده بمب تشله یشیگه عیب دار تانیلگن. اوشبو امریکا لیک عسکر نینگ ایتیشیچه ، هجوم اویشتیریش جریانیده ، عمدی شکلده ایککی دهقان گه قره ته اوق آتیب اولر نینگ اولدیرگن. رابرت استیونز بیلن قوشیمچه اون بیر باشقه امریکا لیک عسکر لر هم واشنگتن نینگ حربی بیر محکمه سیده تارتیلگن لر. بو عسکر باشقه عیب دارتانیلگن امریکا لیک عسکر لر نینگ برابریده محکمه گه یاردم بیریش اوچون ، شهادت بیریشی نی موافقت قیلگن. اوشبو متهم عسکر لر نینگ بیش کیشی سی ، 2010 نچی میلادی ییلی ده اوچ حربی سیز افغان نینگ هلاک قیلیب ، اوشبو افغان لر عصیانچی گروه لردن دیب صحنه سازلیک قیلگنلیک لری ایتیلگن. اوشبو عسکر ، قربان بولگن افغان لر بیلن هم رسملر چیکگن لر. اگرده اوشبو رسم لر ترقه تیلسه کتته جنجل لر صورت تاپیشی ممکن. اوشبو قضیه نینگ حاکمی ، قولگه کیلگن رسم لرنینپ ترقه تیلیشینی آلدینی آلیب ، بو رسم لر محکمه سند لری نینگ بیر قسمی دیر دیب ایتگن. اوشبو قضیه گه اصلی متهم کالوین گیبز آتلی بیر عسکر دیر. بو کیشی نیچه قتل قضیه سیده عیب دار تانیلگن. عین حالده بو عسکر ، انسان لر ایاغ و قول لری نینگ سویه ک بوله ک لری همده جسد لر تینناغ لری نینگ چیقاریب ، آلیشیگه عیب دار تانیلگن. امریکا قشونی ، بو قضیه ده گی بیرینچی تیکشیریش ایشی نی سپتامبر آییده باشله دی. اوشبو امریکا لیک عسکر لر نینگ نیچه کیشی سی ، بیر جسد گه بیچاغ اورگن لیگیگه ، باشقه لر نینگ اوشبو قضیه خصوصیده ساکت قیلیشگه مجبور ایتیش اوچون عیب دار تانیلگن لر.