افغانستان ملکی پولیس ظرفیتینی آشیریش

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی افغانستان شهر لریده گی اهالی آره سیده ترتیب نی یخشی راق شکلده یولگه قوییش اوچون اوشبو اولکه ملکی پولیس خذمتی نینگ ظرفیتی نی آشیریش نی نظرده توتگن.

ملکی پولیس خذمتی نینگ اساسی وظیفه سی شهر لر ده امنیت نی همده عامه آره سیده نظم نی یولگه قوییش دیر.ضروز بولگن حالده ایسه اوشبو پولیس کوچ لریدن اوریش لر ده قتنشیش هم طلب ایتی له دی .

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی مقام لریگه کوره خارج دن بیر قنچه متخصص لر ، افغانستان ملکی پولیس لری نینگ ظرفیتی نی آشیریش همده اوز اولکه لری ده گی تجربه لر نی المشتیریش مقصدیده اوشبو اولکه گه کیلگن لر.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی نینگ مقام لری ، پولیس چوکاتیده بعضی بیر اصلاحات لر نی کیلتیریش بیلن، افغان پولیسی احتیاج لری اساسیده وظیفه لر نی انیقلشی نی ایتگن.

حاضر گی کونده کیلیب افغان پولیسی عسکر لری نینگ سانی یوز مینگ دن آشه دی بو عسکر لر نینگ برچه سی بیش تورلی بولیم لر گه بولینه دی.

خوف سیز لیک پولیسی، جنایت چی لر گه قرشی کورو چی پولیس ، چیگره پولیسی ، عامه ترتیبی نی سقلش پولیسی همده ترافیک پولیسی شولر جمله سیدن دیر.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی نینگ سوز چی سی زمری بشری گه کوره عامه ترتیبی مسولیتی نی تامین لاوچی ملکی پولیس ظرفیتی نی آشیریش همده باشقه دولت لر نینگ تجربه لریدن فایده لنیش مقصدیده امریکا، کانادا و هندوستان کبی دولت لرنینگ متخصص لری نی چقیرگن لر.

بشری جناب لری گه کوره افغانستان ده اوروش شرایطی بولگنی اوچون پولیس کوچ لری عامه ترتیبی نی سقلش بیلن بیرگه لیکده اوریش لر ده قتنشیش گه هم تیار توریشی لازم.

بشری جناب لریگه کوره ملکی پولیس کوچ لرینی اوقیتیش همده مسلکی پولیس قیلیش بیلن بیرگه لیکده بو پولیس لر باشقه بولیم لر دن هم بیلیم آله دی لر و زمانوی اسباب اسکونه لر بیلن جهاز لنه دی لر.

افغانستان حکومتی شهر لر ده خوف سیز لیک نی تامین لش مقصدیده پولیس کوچ لرینی کوچ لنتریشی، یقین کیله جک ده اوشبو اولکه خوف سیز لیک مسولیتی افغان پولیسیگه تاپشیریلیشی کوتیله یاتگن بیر پیتده عملده یولگه قوییلماقده.سونگی اون ییل دوامیده افغان خوف سیز لیک کوچ لریگه بیلیم بیریش همده اولر نی جهاز لش افغانستان حکومتی همده دنیا هم جمیعتی مملکت لرینی نینگ اساسی برنامه لریدن بیری بولیب کلگن ایدی . بیراق ایتیلیشیچه حاضرگه قدر افغان پولیسی نینگ یریمی دن کوپی مسلکی بیلم لر همده زمانوی اسبا ب اسکونه لر بیلن جهاز لنمه گن.