اکو قوریلمه سی نینگ خطاطلیک نمایشی

اکو اقتصادی همکارلیک قوریلمه سی ایککنچی جشنواره سی پایتخت کابلده باشلنگن. اوشبو نماییشده اونلب افغانستان ایرا ن همده تاجکستان خطاط لری نینگ اثر لری نمایش گه قوییلگن

ایکو مدنی قوریلمه سی نینگ مسول لری گه کوره بوندی نمایش لر نینگ یولگه قوییلیشی ایکو اعضا سی بولگن یورت لر گه تانیش تیریش بیلن بیر قطارده اوشبو اولکه مدنیتی همده هنرینی دنیا گه کورسه تیش دیر.

اوشبو کورگزمه نی یولگه قویگن کیشی لر گه کوره افغانستان ایران همده اوشبو منطقه د ه گی بعضی بیر دولت لرده چیرایلیک یازیش صنعتی یا کی هنری دنیا گه کیلگن. بو یورت ایسه منه شو هنر نی تیریک سقلش بیلن بیر قطارده اونی ینه ده رواج لنیشیگه حرکت قیلیشی کیرک .

اکو اقتصادی همکارلیک قوریلمه سی ایککنچی کورگزمه سی افغانستان ، ایران ، تاجکستان همده بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نینگ فرهنگی نماینده لری اشتراکی بیلن پایتخت کابلده گی بابر شاه باغیده یولگه قوییلگن.

اوشبو جشنواره ده افغانستان ، ایران همده تاجکستان خطاط لری نینگ اونلبچه اثر لری نماییشگه قوییلگن.

افغانستان مدنیت وزیری سید مخدوم رهین گه کوره خطاط لیک صنعتی قوشیمچه بیر قطار هنر لر افغانستان همده ایران دولت لریده رواج لنگن. شو بیلن بیرگه بو ایککی اولکه نینگ هنر مند لری اسلام مدنیتی رواجلنیشیده هم کتته حصه قوشگن لر.

شوندی بیر حالتده ایسه ، اکو قوریلمه سی نینگ مدنیت بولیمی مسول لری گه کوره اوشبو قوریلمه گه اعضا بولگن مملکت لر نینگ هنرینی جهان گه تانیشتیریش بو قوریلمه نینگ بیرینچی مسولیت لریدن دیر.

اکو قوریلمه سی نینگ مدنیت رییسی حجت الله ایوبی اوشبو قوریلمه گه اعضا بولگن مملکت لر اقتصادی همده سیاسی جهت دن یخشی اورینگه ایگه بولمسه ده ، بیراق مدنیت ساحه سیده جدی قدم لرنی قوییش بیلن دنیا ده اوز اورنی نی تاپیشی ممکن.

خطاط لیک صنعتی باشقه صنعت لر کبی افغانستان ده گی اوریش لر دوامیده تورلی سطح ده بولگن.

خطاط لیک ساحه سیده گی بعضی بیر ایش بیلر مان لر گه کوره ، اگر اکو قوریلمه سی گه اعضا مملکت لر، هنرمند لر دن حمایت قیلمه سه، باره – باره قالگن هنری اثر لر هم اورته دن کیته دی .

افغانستان خطاط لیک انجمنی نینگ مسولی سلمان علی اورزگانی گه کوره افغانستانده خطاط لیک صنعتی هر تمان لمه جوده یمان وضیعتده دیر.

ایران ، ترکیه همده پاکستان دولت لری میلادی 1962 ییلی اقتصادی همکارلیک قوریلمه سی یعنی اکو نی تاسیس قیلگن ایدی لر.

شوروی جمهوریت لری بیرلشمه سی قوله گنی دن سونگ ، آذربایجان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان ، ازبکستان ، تاجکستان همده افغانستان دولت لری هم بو قوریلمه گه اعضا بولدی لر.