سو کم چیلیگی- اقتصادی ،اجتماعی معما لر نی توغدیره دی

افغانستان حکومتی گه کوره اوشبو دولت سولریدن توغری بیر شکلده ایش آلینمه سه کیله جک بیر نیچه ییل ایچیده افغانستان اقتصادی همده اجتماعی قیینچی لیک لر گه دوچ کیله دی .

افغانستان ده اینگ کوپ سو منبع لری موجود بیراق اوشبو سونینگ یوزده ایتمیش فایزی ضایع بوله دی .

افغانستان سو حوزه لریدن توغری فایده لنیش مقصدیده، اولکه ده گی برچه وزیرلیک لر همده مسول لر همده یاردم بیروچی اولکه لر نینگ نظر لرینی اورگنیش اوچون ایککی کونلیک کنفرانس نی یولگه قویگن.

امریکا قوشمه ایالات لری نینگ کابل ده گی ایلچیسی گه کوره اگر اوشبو اولکه ده گی سو حوزه لری، توغری شکلده باشقریلسه منطقه ده گی ثبات آشه دی .

افغانستان تاغلی همده قار نی اوشلب توروچی بیر اولکه بولگنی اوچون اینگ کوپ آقر سو منبع لریگه ایگه بولگن مملکت لر دن حسابلنه دی . بو تاغ لر هر ییلی 57 مترمکعب سونی اورته گه کیلتیره دی

بیراق اوشبو اولکه بو سو لر نینگ فقط گینه 30 فایزیدن ایش آلیشگه قادر دیر.

رسمی لر گه کوره ، اگر بو سو لر دن توغری و یخشی شکلده فایده له نیلسه افغانستان اون مینگلب میگه وایت برق ایشلب چیقریشی ممکن.

بو ایسه نه فقط افغانستان نینگ اوزیده ایشلتیش اوچون بلکه منطقه بوییچه اینگ کتته برق ایکسپرت قیلوچی مملکت گه ایلنتیریشی ممکن .

باشقه بیر تماندن ایسه افغانستان میلون لب هیکتار زراعت ییرلرنی سوغاریشگه قادر. اگر بو سو لردن یخشی فایده له نیلسه بوهم افغانستان نی دان، میوه همده سبزیجات ایشلب چقروچی اینگ کتته مملکت گه ایلنتریشی ممکن.

باشقه بیر تماندن ایسه اوشبو سو لر دن فایده لنیش اهالیگه ایش شرایطی نی یره ته دی همده اولکه ده گی کم بغل لیک همده اوریش لر نینگ کمییشیگه سبب بوله آله دی .

ایندی لیک ده ایسه افغانستان حکومتی - کابینه اعضالری ، ایش بیرلمان لر ، خلقرا یاردم بیروچی مملکت لر همکارلیگی بیلن بو آرزوگه ایریشیشگه حرکت قیلماقده .

شو مقصدد ه ایسه پایتخت کابلده ایککی کونلیک کنفرانس یولگه قوییلگن.

افغانستان جمهور ریسی نینگ معاونی محمد کریم خلیلی اوشبو کنفرانس نینگ باشله نیش مراسیمیده افغانستانگه دوست بولگن اولکه لر دن ، بو اولکه اوز آرزو لریگه ایریشیش اوچون یاردم بیریش لرینی اسیته دی

عین حالده افغانستان نینگ سو همده برق وزیری محمد اساعیل گه کوره اوشبو اولکه اقلیمی ده جدی اوزگریش لر کیلیش عرفه سیده توریبدی .فقط توغری شکلده بو سولر دن فایده لنیش بیلن قوروقچیلیک یاکی سو تاشقینلری آلدینی آلیش ممکن.

اسماعیل جناب لریگه کوره سو بند لرینی توزه تیش همده دریا لر نینگ قیرغاق لرنی مستحکم لش کبی برنامه لر آقر سو همده ییر آستی سو لر نی منطم قیلیش مقصدیده اولر تمانیدن یولگه قوییلگن.

شوندی بیر حالتده ایسه افغانستان ده گی امریکا قوشمه ایالات لری نینگ ایلچیسی کارل ایکن بیری ، اوشبو اولکه ده گی سو لر دن توغری فایده لنیش منطقه ده ثبات نی مستحکم لشده یاردم بیریشینی اورغولیدی

اما بو حالت ده قره گنده دهقان لر نینگ کوپ گینه سی زراعتی ییر لر ده سو ایتکزیشده ایریم قیین چی لیک لر بیلن یوزمه یوز بولیب کیلیش لرینی ادعا قیله دی لر.

جمیعت نینگ آشیشی ، ایسسیق لیک همده یخ بولک لری نینگ ایریشی کبی معما لر کون سسیین آشیشی سو نینگ اهمیتی نی آشیرماقده.

بعضی بیر ایش بیلر مان لر نینگ اویلشیچه ، کیله جک ییل لر ده دنیا بویلب سو کم چیلیگی معما سی اولکه لر آره سیده بیر قنچه معما لر نی توغدیریشی ممکن.