50 طالب تینچلیک پروسه سیگه قوشیلدی

افغانستان حکومتی گه قرشی قورال لنگن 50 کیشی تینچلیکنی مستحکم لش کمیسیونی گه قوشیلگن.

بو کیشی لر غزنی ، لوگر،میدان وردک همده کاپیسا ولایت لریدن بولیب بوندن آلدین طالب لر همده اسلامی حزب بیلن همکارلیک قیلگن لر.

تینچ لیک نی مستحکم لش کمیسیونی مقام لری بو کیشی لر گه افغانستان حکومتی ایچیده ایش لش امکانیتینی یره تیب بیرشگه وعده بیردی لر.

افغانستان حکومتی بویلب تینچلیکنی مستحکم لش بوییچه قیلینه یاتگن حرکت لر جریانی ده بوگون بیر قنچه دولت مخالف لری تینچلیکنی یولگه قوییش کمیسیونیگه قوشیلگن لر.

اوشبو کمیسیون مقام لریکه کوره تینچ لیک پروسه سیگه ایندی لیکده قوشیلگن 50 ناراضی کیشی لر قوشیمچه تورت محلی قومندان هم کیره دی.

شوندی بیر حالتده تینچلیک نی مستحکم لش کمیسیونی رییسی صبغت الله مجددی بو کیشی لر نینگ اوریش دن قول تارتگن لیک لرینی آلقیش لب ، افغانستان بویلب تینچلیک نی بر قرار قیلیشده بو بیر قدم دیب ایتگن.

اوشبو کمیسیون مقام لریگه کوره بو شخص لر قندی ایش بجریشلری ممکنلیگی اورگنیله دی و شوندن سونگ اولرنی ایشگه جایلشتیره دی لر.

تینچ لیک نی مستحکم لش کمیسیونی گه کوره بو شخص لر نینگ 50 فایزی گه ایش امکانیتی مساعد بوله دی.

بوندن آلدین طالب لر بیلن همکارلیک قیلگن حاضر بولسه تینچ لیک پروسه سیگه قوشیلگن لوگر ولایتی دن بولگن شخص لر دن بیری گه کوره ، افغانستان حکومتی همده خارجی کوچ لر نینگ اولر بیلن بولگن معامله سی سبب لی اولر نینگ مخالف لر صفیگه قوشیلیشگه مجبور ایتگن.

اوشبو شخص، اگر افغانستان حکومتی اولر نی آزار بیرمسه همده قییناق لر گه توتمسلیک نی ضمانت قیلسه کوپگینه دولت مخالف لری تینچلیک پروسه سیگه قوشیله دی دیب تاکید قیله دی.اونگه کوره بوندن آلدین دولت تمانیدن بیریلگن حجت نی بعضی رسمی لراعتبار سیز دیب ایتگن. دولتگه قوشیلگن شخص لر دولت مسول لری همده خارجی کوچ لر آرقه لی قیته تعقیب ایتیلگن.

تینچ لیکنی مستحکم لش کمیسیونی قورال لنگن دولت مخالف لرینی اوزیگه جذب ایتیشی ، بوندن اوچ آی آلدین افغانستان حکومتی تینچلیک نی یولگه قوییش مقصدیده عالی تینچلیک کینگاشی نی یولگه قویگن بیر پیتده بولماقده.

قورال لنگن دولت مخالف لری بیلن صحبت قیلیش همده اولر نی عادی یشش شرایطیگه تشویق قیلیشی اوشبو کینگاش نینگ اساسی وظیفه سی دیر.