حکومت ، تینچلیک شرکت لرنینگ یاپیشیگه جدی

افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی ، خصوصی امنیتی شرکت لرنینگ بیکار ایتیشی اوچون جدی سعی و حرکت قیلیشیگه تاکید قیلگن.

اوشبو وزارت رسمیلریگه کوره ، حاضر گه قدر 57 خصوصی امنیتی شرکت لر ، پولیس کوچلری تمانیدن بیکار قیلینیب ، اوشبو شرکت لر اوچ مینگ کیشی دن کوپراقی نینگ قورال سیزلنتیریلگن.

ایچکی ایشلر وزیری نینگ مصلحت چیسی عبدالمنان فراهی قالگن باشقه قانون سیز شرکت لرنینگ بیکار قیلیش ایشی جریانده بولگنی نی ایتیب ، یقین زمانده اولر نینگ هم خلق گه تانیشتیریشی نی سوز بیردی.

رسمیلر گه کوره ، بیکار بولگن خصوصی امنیتی شرکت لرنینگ اورنیده ، عامه نظمی نینگ سقله ش پولیسی ایشله ماقده لر.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ ایتیشیچه ، دولت یوقاری مرتبه لی رسمیلر نینگ خصوصی امنیتی شرکت لرقولی بولگن سوز لرنی رد قیلمه دی اما یقین زمانده قالگن تینچلیک خصوصی امنیتی شرکت لر هم بیکار ایتیله دی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ مصلحت چیسی عبدالمنان فراهی گه کوره ، بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی نماینده لیک لری نینگ تینچلیگی نی سقله یاتگن کمپنی لر همده ایلچی خانه لر و شونگه اوخشه گن اقتصادی پروژه لرنینگ اوستیگه بولگن کمپنی لر گه بو وزیرلیگ تمانیدن ، ینگی بیر طرزالعمل توزه لگن.

فراهی جنابلری ، حاضرده فعالیت آلیب باره دیگن خصوصی امنیتی شرکت لر ، قدیم کی دیک فعالیت قیله آلمه ی ، بلکه ایچکی ایشلر وزیر لیگی تمانیدن توزه لگن یول یوروق لر اساسیده فعالیت آلیب باریش لری ممکن دیب ایتدی.

فراهی جنابلری، هیچ قنده ی شرطنامه سی بولمه گن بیر قنچه خصوصی تینچلیک شرکت لر هم موجود لیگی نی اورغوله ب ، پولیس کوچلری اولر دن پاره آلیب فعال سقله گن سوزلرنی هم رد قیلدی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ مصلحت چیسی ، قالگن بوتون خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ فعالیت لری اوشبو وزارت تمانیدن تیکشیریلیب ، پولیس نظارتی آستیگه بولیشی نی هم ایتدی.

عین حالده ایچکی ایشلر وزیرلیگیگه کوره ، دیپلوماتیک نهاد لرنینگ تینچلیگی نی سقله یاتگن فعال خصوصی امنیتی شرکت لرنی 36 قرار گاهی کابل شهری دن ، ایچکی ایشلر وزیرلیگی تمانیدن تعیین لنگن محلده یوباریلیب ، همده اولر پولیس نظارتی آستیگه بولگن لر.

افغانستان حکومتی ، خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ بیکار قیلیشی نی جدی اوشله گن.

افغانستان جمهور رییسی حامد کرزی نیچه قلله اوشبو شرکت لر نینگ اوغیرلاوچیلیکگه عیب لب اولر نینگ بوتون لی بیکار ایتیلیشی اوستیگه تاکید قیلگن.

اوشبو شرکت لر نینگ بیر قنچه سی خارجی اولکه لرده هم فعالیت لری بار اما افغانستان حکومتی ایسه اولر ایچکی ایشلر وزیرلیگی تمانیدن توزه لگن طرزالعمل اساسیده فعالیت قیله اله دیلر دیب ایتگن.

خصوصی امنیتی شرکت لر نینگ یاپیلیشی اوچون افغانستان حکومتی تمانیدن کورسه تیلگن جدی حرکت لری دن سونگ ، ناتو کوچلری هم اوشبو شرکت لرنینگ یاپیلیشی دن حمایت بیلدیرگن لر.