افغان تجارت چی لری خوف سیزلیک معما لریدن خواطرده.

افغانستان تجارتچی لری همده صنعت کار لری دولت نی اوشبو اولکه تجارت کینگیشی اوچون ایترلی یینگیل لیک لر نی یره تیب بیرمه گن لیککه عیب لیدی .

نا قرار لیک لر، انرژی یوق لیگی ، اداره لر ده گی فساد همده قوییله یاتگن مالیه لر نینگ یوقاری لیگی افغانستان نجارت چی لری نینگ اساسی قیین چیلیگی بوله یاتگن لیگی ایتیلماقده.

اوشبو اولکه تجارت چی لریگه کوره قانون نینگ ناقص لیگی هم قیین چیلیک لر دن ینه بیری دیر. اگر دولت بو قیین چیلیک لرنی آلدینی آلیش اوچون حرکت قیلمه سه اوشبو اولکه صنعتی تیز آره ده سینیشی ممکن.

افغانستان نینگ تورلی ولایت لریدن بولگن قطار تجارتچی لر پایتخت کابلده یولگه قوییلگن بیر ییغیلشده اشتراک ایتیب، اولکه ده گی تجارت همده صنعت یولیده گی برچه قیین چی لیک لرنی اورگنیب ، افغان مقام لری اونگه ایتیشیشی نی سورب چیقدی لر.

تجارت چی لر گه کوره ناقرار لیک لر ، ییر همده برق یوق لیگی ، صادرات و واردات ده گی آرتیقچه مالیه لر شو بیلن بیرگه اداره لر ده گی فساد کبی قیین چی لیک لرنی حل ایتیش اوچون دولت حرکت قیلمه گن.

بیراق افغان مقام لری بو قیین چی لیک لر نی حل ایتیش اوچون بیر قطار برنامه لر نی یولگه قویگن لیک لری لیکن بو برنامه لر نی یولگه قوییش انچه وقتنی آلیشینی ایته دی.

بوندن آلدین هم افغان تجارت چی لر ، هرات ، قندهار ، ننگرهار همده بلخ ولایت لریده بو کبی ییغیلیش لر نی یولگه قوییب دولت دن بو قیین چیلیک لر گه ایتیشیش نی سوره گن ایدی لر.

بیراق افغانستان سودا وصنعت لر اتاقی نینگ اورین باسری خانجان الکوزی دولت حاضرگچه اینگ کیچیک معمالرینی ییچیش اوچون قندی بیر تدبیر آلمه گنینی ایته دی.

" دولت اینگ کیچیک قیین چیلیک لریمیزنی هم حل ایتمه گن.کون اوتیشی بیلن خصوصی سکتورلر قیین چیلیک لری کوپه یب بارماقده افسوس بیلن ایتیش کیرک که دولتی میز حاضرگچه خلققه ایش زمینه لرینی یره تیش وسوداگرلردن حمایه ایتیش اوچون انیق بیر ریجه نی قولگه آلمه گن.مالیه وزیرلیگی نینگ یالغیز بیر پالیسی سی بولیب اوهم پول توپله ش دیر.خلق نی حیاتی دن هیچ خبرلری یوق .خلق نیمه ییدی نیمه ایچه دی هیچ کیم سوره میدی .بیزگه یخشی شرایط نی یره تیش دولت نی ذمیه سیگه کیره دی . 1333نچی ییل تصویب ایتیلگن قانون دن حاضرگچه ایش آلینماقده."

کابلده بولیب اوتگن ییغینده تورلی صنعت لر نماینده لیگی ده اونلب سوداگر لر قتنه شگن ایدیلر.

سوداگرلر وصنعت کارلرگه کوره دولت حاضرگه قدرسودا ساتیق وصنعت دن حمایه ایتیش اوچون هیچ قندی بیر آچیق ریجه نی عمل گه آشیرمه گن.

.اولرنینگ ایشتیش لریچه تورت آی آلدین 4 مینگ کانتینرکیرکلی مال لر پاکستان کراچی سیده ونیچه هفته دن بویان نفت ماده لرینی تاشییدیگن 1600 تانکر افغانستان بیلن ایران چیگره لریده توخته تیب قوییلگن.

اوشبو شخص لر گه کوره بو زمینه ده شرط نامه امضالنگن بولسه ده بیراق دولت اوشبو کاروان لر افغانستان گه اوتیشی اوچون قوشنی دولت گه باسیم اوتکزه آلمیدی

سودا گر لر گه کوره صادرات خصوصیده هم خودی شو کبی قیین چی لیک لر موجود دیر.

عین حالده سرمایه یاتقیزوچی لر دن حمایت ایتش یاکی آیسا اداره سی نینگ اورین باسری شریف احمد زی تجارت ساحه سیده تورلی قیین چی لیک لر بارلیگینی تن آله دی . لیکن شوندی بولسه ده دولت بو قیین چی لیک لر نی حل ایتیش اوچون اینقسه اداری فساد همده خوف سیز لیک امنیت لرینی یولگه قوییش اوچون بیر قنچه برنامه لر نی یولگه قویگن.

بیراق احمد زی گه کوره بو قیین چی لیک لر افغانستان تجارتی یمان حالتده لیگی نی کورستمیدی بلکه حاضر هم تجارت چی لر بو قیین چی لیک لر گه قره می تورلی ساحه لر ده ایش کوریب کیلماقده لر.

شوندی ایکن بعضی بیر ایش بیلرمان لر گه کوره بو کبی قیین چی لیک لرسبب اولکه ده گی بازار لرده بیرنچی آذوق آوقت ماده لر نرخی جوده آشیب کیتگن.

شو بیلن بیرگه خوف سیز لیک قیینچیلیگی افغانستان ده گی تجارتچی لر یولیده گی حل بولمه گن اینگ اساسی معما لر دن سنه له دی .

افغانستان سودا همده تجارت اتاق لری تمانیدن بیریلگن رقم لر گه گوره سونگی 6 آی ایچیده 900 سوداگر افغانستان بویلب اوغیر لنگن همده اولم بیلن تهدید ایتلگن.

شوندی بیر حالتده ایسه افغان تجارت چی لری گه کوره اوشبو ییلده ، آلدینگی ییل گه نسبتا خوف سیز لیک تهدید لری انچه آشگن.