2010 ییل افغانستان اوچون قانلی بیراق یوتوقلی ییل دیر

قرییب 9 مینگ کیشی اولیشی بیلن 2010 ییل افغانستان ده اوریش بیلن یوزمه یوز بولگن برچه تمان لر اوچون این تلفات لی ییل دیب ایتیلگن.

2010 ییلده خارجی کوچ لر دن 700 دن آرتیق همده افغانستان ملی ارودسیدن 800 دن آرتیق عسکر هلاک بولگن.

افغانستان ایچکی ایش لری وزیرلیگی اوشبو اولکه پولیس کوچلری قنچه تلفات بیرگنی خصوصیده بیر نرسه دیگن بولمه سه ده بیراق ایتیلیشیچه بیر مینگ دن آرتیق عسکر لر زوروانلیک لر تفیلی هلاک بولگن .

ناتو کوچ لری نینگ حربی مقام لری قوزغلانچی گروه لر گه تیگیشلی بولگن حربی لر نینگ تلفاتی 2009 ییلگه نسبتا انچه کوپ بولگنی نی ایتدی .

شوندی بیر حالتده ایسه میلادی 2010 ییل عادی اهالی اوچون هم اینگ قانلی ییل بولگن 2010 ییل دیدنگ دستلبکی 10- آییده ایککی مینگ ایککی یوز کیشی هلاک بولگن.

2010 ییلده افغانستان بویلب زوروانلیک لر همده تروزیزم گه قرشی کوره شیش انچه کوچییب کیتدی .

خلقرا همده افغان کوچ لری نینگ یوزلب عسکرلری قوشیمچه عادی اهالی هم اوشبو گروه لر و قوزغلانچی گروه لر آرهسیده یولگه قویلگن توقنشو لر ده هلاک بولدی

طالب لر اوشبو ییلده بیرگن تلفات لری سانی ایترلی درجه ده ایمس لیگنی ایت سه ده بیراق افغانستان ده گی خارجی حربی مقام لر گه کوره 2010 ییلده طالب لر باشقه ییل لر گه نسبتا انچه یوقاری تلفات بیرگن دیب ایته دی .

بیراق اوشبو ییل اوریش لری عاقیبتیده خارجی کوچ لر باشقه ییل لر گه نسبتا کوپ تلفات بیرگن.

اوشبو کوچلر افغانستانگه کیریب کیلگن چاغلری نیگ بیرنچی ییلیده فقط گینه 12 عسکرلرینی قولدین بیرگن ایدی لر.

بیراق اوشبو رقم 2009 ییلده 500 دن آشگن ایدی ایندی بولسه 2010 ییل خلقرا کوچلر اوچون اینگ قانلی ییل دیب ایتلگن.

کابلده گی خارجی کوچلر نینگ سوزچی سی جوزف بلاتس بو ییلده گی تلفات لر سانی آشگن لیک سببلرینی مخالف لر گه قرشی اوروش لر نینگ کوپ بولگنی همده قوزغلانچی لر نینگ کوپراق جبهه لری نی آچگن لیک لریده دیب ایته دی

افغانستان مدافعه وزیرلیگی 800 دن آرتیق عسکرنی قوزغلانچی لر بیلن بولگن اوریش لر ده قولدن بیرگن،

افغانستان مدافعه وزیرلیگی سوزچیسی ظاهر عظیمی گه کوره افغان همده خارجی کوچلر قوشیمچه عادی اهالی نینگ تلفاتی آشگن لیک سببی یول چیت لریده جایلشتریلگن بمب لر دیب ایشانچ بیلدیره دی .

جنرال عظیمی گه کوره جنوبی ولایت لر ده قوزغلان چی لر مغلوب ایتیلشی بیلن امنیت انچه یخشی بولگن لیکن باشقه تماندن طالب لر او ییردن قاچیب جنوب غربی همده شمالی ولایت لر گه یول آلگن لر و او ییر لرنی اوروش میدانیگه ایلنتیرگن.

بیراق بعضی بیر افغان حربی ایش بیلرمانگه کوره اوروش لر کینگ بولگنده تلفات بولیشی تعیین دیر بیراق اگر قومندان و عسکر نینگ ایترلی تجربه سی بولمه سه تلفات سانی کوپ بولیشی انیق دیر.

بیراق خارجی همده افغان مقام لری طالب لر نینگ قدرتی آشگن لیگیگه ایشانمیدی.اوشبو مقام لر گه کوره طالب لر اصل فعالیت لری مرکزی بولمیش هلمند همده قندهار ولایت لریدن چیقریلگن.

خارجی کوچ لر سوزچیسی جوزف بلاتس گه کوره 2010 ییل نینگ سونگی آی لریده طالب لر نینگ نفوذلی بیر نیچه قومندان لری قوشیمچه اوریشچی لری هلاک یاکی قولگه آلینگن.

شوندی بیر حالتده حربی ایش بیلرمان لر گه کوره اوریش تخنیکی نی اوزگرتیریش تلفات لر سانی آشیشیگه سبب بولگن

Image caption 2010 ییل خارجی کوچلر دن 700 دن آرتیق عسکر هلاک بولگن

میلادی 2010 ییل افغان اهالیسیگه اینگ کوپ تلفات لر نی آلیب کیلگن بیراق خارجی همده افغان حربی لری تلفات بیریش بیلن بیرگه لیکده یخشی نتیجه لر نی هم قولگه کیریتگن.

افغان همده خارجی مقام لر گه کوره اولر نینگ کوچلری پارلمان سیلاو خوف سیز لیگی همده هلمند و قندهار ولایت لریدن کینگ عملیات لر نی یولگه قوییب موفقیت لی بجرگن لر.

شو بیلن بیرگه 2010 ییلده افغانستان اوچون مهم بولگن همده اوریشلر تقدیرینی تعیین ایتوچی بیر نیچته مهم کنفرانس لر یولگه قوییلدی

کابل همده لندن کنفرانس لریده دولت مخالف لری بیلن کیلیشیش همده مذاکره ایتیش خصوصیده مهم بولگن موافقت نامه لرو بحث لر یولگه قوییلدی شو بیلن بیرگه اینگ مهم بولگن ناتو باشلیقلرینینگ لیسبون ده گی ییغیلیشلریده افغانستان خوفسیز لیک مسولیتی خارجی کوچلردن افغان کوچلریگه بیریلیش وقت زمانی جدولی تعیین ایتلیدی.