میلادی 2010 . ییل افغانستان اوچون اینگ قانلی ییل

قریب 9 مینگ کیشی اولیشی بیلن 2010 ییل افغانستان ده اوریش بیلن یوزمه یوز بولگن برچه تمان لر اوچون این تلفات لی ییل دیب ایتیلگن.

2010 ییلده خارجی کوچ لردن 700 دن آرتیق همده افغانستان ملی ارودسیدن 800 دن آرتیق عسکر هلاک بولگن.

افغانستان ایچکی ایش لر وزیرلیگی اوشبو اولکه پولیس کوچلری قنچه تلفات بیرگنی خصوصیده بیر نرسه دیگن بولمه سه ده، بیراق ایتیلیشیچه بیر مینگ دن آرتیق پلیس عسکری زوروانلیک لر تفیلی هلاک بولگن .

ناتو کوچ لری نینگ حربی مقام لری قوزغلانچی گروه لر گه تیگیشلی بولگن حربی لر نینگ تلفاتی 2009 ییلگه نسبتا انچه کوپ بولگنینی ایتدی .

شوندی بیر حالتده ایسه میلادی 2010 ییل عادی اهالی اوچون هم اینگ قانلی ییل بولگن 2010 ییل نینگ دستلبکی 10- آییده ایککی مینگ ایککی یوز کیشی هلاک بولگن.

-2010 ییلده افغانستان بویلب زوروانلیک لر همده تروزیزم گه قرشی کوره شیش انچه کوچییب کیتدی .

خلقرا همده افغان کوچ لری نینگ یوزلب عسکرلری قوشیمچه عادی اهالی هم اوشبو گروه لر و قوزغلانچی گروه لر آره سیده یولگه قویلگن توقنشو لر ده هلاک بولدی.

طالب لر اوشبو ییلده بیرگن تلفات لری سانینی ایترلی درجه ده ایمس لیگنی ایت سه ده بیراق افغانستان ده گی خارجی حربی مقام لر گه کوره 2010 ییلده طالب لر باشقه ییل لر گه نسبتا انچه یوقاری تلفات بیرگن دیب ایته دی .

بیراق اوشبو ییل اوریش لری عاقیبتیده خارجی کوچ لر باشقه ییل لر گه نسبتا کوپ تلفات بیرگن.

اوشبو کوچلر افغانستانگه کیریب کیلگن چاغلری نینگ بیرنچی ییلیده فقط گینه 12 عسکرلرینی قولدین بیرگن ایدی لر.

بیراق اوشبو رقم 2009 ییلده 500 دن آشگن ایدی ایندی بولسه 2010 ییل خلقرا کوچلر اوچون اینگ قانلی ییل دیب ایتلگن.

کابلده گی خارجی کوچلر نینگ سوزچی سی جوزف بلاتس بو ییلده گی تلفات لر سانی آشگن لیک سببلرینی مخالف لر گه قرشی اوروش لر نینگ کوپ بولگنی همده قوزغلانچی لر نینگ کوپراق جبهه لری نی آچگن لیک لریده دیب ایته دی."2010 ییل تلفات کوپ بولگنی اوچون جوده قیین ییل بولدی .

آیساف تورلی مملکت لر دن بولمیش قرییب 700 کیشی نی قولدن بیردی

خارجی همده افغان حربی لر تلفاتی نینگ سانی آشگنلیک سببلریدن بیری مخالف لر بیلن یوزمه یوز توقنشو لر دیر.افغانستان گه قوشیمچه 1000 عسکر نینگ کیریب کیلشی بیلن بیز مخالف لر گه قرشی ییل لر دوامیده مثلی کوریلمه گن یوزمه یوز توقنه شو لر نی عملگه آشردیک". دیدی جوزیف بلاتس

افغانستان مدافعه وزیرلیگی 800 دن آرتیق عسکرنی قوزغلانچی لر بیلن بولگن اوریش لر ده قولدن بیرگن،

افغانستان مدافعه وزیرلیگی سوزچیسی ظاهر عظیمی گه کوره افغان همده خارجی کوچلر قوشیمچه عادی اهالی نینگ تلفاتی آشگن لیک سببی یول چیت لریده جایلشتریلگن بمب لر دیب ایشانچ بیلدیره دی .

جنرال عظیمی گه کوره جنوبی ولایت لر ده قوزغلان چی لر مغلوب ایتیلشی بیلن امنیت انچه یخشی بولگن لیکن باشقه تماندن طالب لر او ییردن قاچیب جنوب غربی همده شمالی ولایت لر گه یول آلگن لر و او ییر لرنی اوروش میدانیگه ایلنتیرگن..

بیراق بعضی بیر افغان حربی ایش بیلرمانگه کوره اوروش لر کینگ بولگنده تلفات بولیشی تعیین دیر بیراق اگر قومندان و عسکر نینگ ایترلی تجربه سی بولمه سه تلفات سانی کوپ بولیشی انیق.

بیراق خارجی همده افغان مقام لری طالب لر نینگ قدرتی آشگن لیگیگه ایشانمیدی.اوشبو مقام لر گه کوره طالب لر اصل فعالیت لری مرکزی بولمیش هلمند همده قندهار ولایت لریدن چیقریلگن.

خارجی کوچ لر سوزچیسی جوزف بلاتس گه کوره 2010 ییل نینگ سونگی آی لریده طالب لر نینگ نفوذلی بیر نیچه قومندان لری قوشیمچه اوریشچی لری هلاک یاکی قولگه آلینگن.

شوندی بیر حالتده حربی ایش بیلرمان لر گه کوره اوریش تخنیکی نی اوزگرتیریش تلفات لر سانی آشیشیگه سبب بولگن.

میلادی 2010 ییل افغان اهالیسی گه اینگ کوپ تلفات لر نی آلیب کیلگن ، بیراق خارجی همده افغان حربی لری تلفات بیریش بیلن بیرگه لیکده یخشی نتیجه لر نی هم قولگه کیریتگن.

افغان همده خارجی مقام لر گه کوره اولر نینگ کوچلری پارلمان سیلاو خوف سیز لیگی همده هلمند و قندهار ولایت لریدن کینگ عملیات لر نی یولگه قوییب موفقیت لی بجرگن لر.

شو بیلن بیرگه 2010 ییلده افغانستان اوچون مهم بولگن همده اوریشلر تقدیرینی تعیین ایتوچی بیر نیچته مهم کنفرانس لر یولگه قوییلدی

کابل همده لندن کنفرانس لریده دولت مخالف لری بیلن کیلیشیش همده مذاکره ایتیش خصوصیده مهم بولگن موافقت نامه لرو بحث لر یولگه قوییلدی شو بیلن بیرگه اینگ مهم بولگن ناتو باشلیقلرینینگ لیسبون ده گی ییغیلیشلریده افغانستان خوفسیز لیک مسولیتی خارجی کوچلردن افغان کوچلریگه بیریلیش وقت زمانی تعیین ایتلیدی.