امریکا افغانستان ده ینگی اوچوچیسیز اوچاقلرینی ایشگه ساله دی

قوشمه ایالتلر حربیلری ، افغانستان ده ، ینگی جاسوسلیک اوچوچیسیز اوچاقلر تیزیمینی ایشگه سالیشنی ریجه لشتیرگن.

حربی متخصص لر گه کوره ، اوشبو ینگی اوچوچیسیز اوچاقلر تیزیمی ، امریکالیک کوچلر گه کینگراق حدودنی نظارت قیلیش امکانیتینی بیره دی .

امریکا ده چاپ بوله دیگن واشنگتن پوست روزنامه سی ننیگ خبر قیلیشیچه ، اوشبو ینگی تیزیم حاضر قوله نه دیگن ، امرکیکالیک اوچوچیسیز اوچاقلردن ، 9 مرته کوپراق نظارت کمره لریگه ایگه بولیب و کوپراق نظارتی و کشفی ساحه لرده ایشله تیله دی.

واشنگتن پوست روزنامه سی ننیگ یازیشیچه ، اشبو ینگی جاسوسلیک اوچوچیسیز تیزیمی ، "گورگون ستیر " یا گورگون باقیشی دیب نام آلگن.

بو نام ایسه ، ایسکه یونان افسانه لریدن آلینیب ، اوشبو یونانم ایرتک لریده ، گوگون باشی ایلان بولگن اوچه دیگن پرنده عیال بولیب کوزلریگه قره گن کیشی تاشگه ایله نر ایکن.

اوشبو ینگی اوچوچیسیز کشفی اوچاقلر هم ، بیر شهر ده بوله دیگن هر قندهی حرکتدن جانلی ویدیو تصویر لر نی مرکزگه جونه تیش قابلیتیگه ایگه.

اوشبواوزاقدن باشقریله دیگن تیزیمده 9 ته کمره تقیلگن بولیب ، فرقلی قوله نوچیلرگه عینی پیتده 65 ته فرقلی تصویر نی جونه تیش قابلیتیگه ایگه. حاضر موجود بولگن اوچوچی سیز اوچاقلر ایسه ، بیته کمره ارقه لی فقط بیر بنا یا ایککی بنا حدودینی قمره ب آلیب تصویر اوزه تیش قابلیتیگه ایگه.

روزنامه نینگ ، امریکا هوائی کوچلری نینگ قوماندان اورینباسری جنرال جمس پاس دن اقتباسن یازیشیچه :" اوشبو ینگی جاسوسلیک تیزیمی بیلن ، حربی تحلیلچیلر ، کمره نی قه یسی تمانگه بورولیشینی تخمین قیلمیدیلر. بلکه گورگون ستیر تیزیمی ، وتون شهرنی نظارت استیگه الیب ، مخالفلر ، قهیسی تمان گه قره له یاتکن لیگی نی توشونه آلمیدیلر چونکه بیز برچه نیرسه نی نظارت گه آلگن بوله میز."

اما شونگه قره مسدن هم ، اوشبو ینگی جاسوس لیک تیزیمینی چیکله تیب قوییچوی تمانلری بار.

بیر تماندن ، سرعت بیلگن کیله یاتکن کوپ مقدار ده کی تصویر لر نی زودلیک بیلن ، تحلیل قیلیب منطقه ده موجود عسکرلرگه کیرکلی توغری معلومات لر نی ایتکیزیشده امریکا حربی تحلیلچی لری نینگ فزیکی قابلیتیلری. باشقه تماندن ایسه ، اوشبو اوچوچیسیز اوچاقلردن الینه دیگن ، معلومات لر نی یینه هم ، محلده کی شاهد لر و انسانی جاسوسلیک منبعلر بیلن سالیشتیریش ضرور.

روزنامه گه کوره ، اشبو ینگی تیزیمیده ، امرکیالیک حربیلر اوشبو ینگی جاسوسلیک کمره لرینی ، ایککی هفته مدتیده هوا ده قالیش قابلیتیگه ایگه بولگن ییریک اوچوچیسیز اوچاقلرگه اورنه ته دیلر .

بو ایسه امریکا حربیلریگه کمراق انسان کوچیدن فایده له نیشگه امکانیت بیره دی .

گورگون ستیر تیزیمی حاضرده تیکشیریلماقده و یقین ایککی آی مابینیده افغانستان ده ایشگه سالینیشی کوتیله دی .

اوشبو ینگی اوچوچیسیز اوچاقلر نینگ هر بیری 17.5 میلیون دالر قیمتی بولیب اولردن ، چیگره نظارتی و طبیعی آفتلر ساحه سیده یاردم ایتکیزیشده فایده له نیش کبی ملکی ساحه لرد ه هم ایشله تیله دی.

2010 نچی ییل خلق ارا و افغان کوچلری اوچون قانلی بیر ییل ایدی. اوتکن ییلده 711 کیشی خارجی کوچلر افغانستان ده هلاک بولگن ایدی. اما افغان کوچلری سانی بوندن هم کوپراق.

هر چند ینگی جاسوس لیک تیزیمی ، اشوبو تلفاتنی کمیتیریشیگه امید ایتیلماقده اما ،امریکا هوایی قوشونلر قوماندان اورینباسری جرنال جمس پاوس نینگ روزنامه گه ایئتیشیچه ، هلی هم ، انسانی منبعلردن فایده لنمسدن ف بیر شهرنی نظارت ایتگن حالده هم اوندن کیرکلی معنا نی چیقاریش امکانسیز دیر.