جوباید نینگ افغانستانده کی کوتیلمه گن سفری

امریکا جمهور رییسی نینگ اورین باسری جو بایدن خوف سیزلیک مسوولیتی نینگ افغان کوچلریگه تاپشریش اوچون بوله یاتگن برنامه لرنی یقین دن کوزه تیش مقصدی بیلن افغانستان گه کیلگن.

اونگه کوره امریکا قوشمه ایلت لری خوف سیزلیک مسولیتی نینگ افغان کوچلریگه تاپشریلمسدن الدین اوشبو کوچلر نینگ جهازلنتریش اوچون جدی برنامه لرنی یولگه قویماقچی

شونینگ دیک او بوکبی برنامه لرنی یولگه قویش خصوصیده حرکت لر بوله یاتگنینی معلوم قیلدی، شونگه قوشیمچه بایدن جنابلری خوف سیز لیکنی افغان امنیتی کوچلرگه گه تاپشیریلیشیدن آلدین اوشبو کوچ لر اوزقابلیت لرینی کورسه تیشی ضرور دیب تاکیدله دی.

بایدن اوشبو سفری جریانیده افغانستان خوف سیز لیک مقام لری بیلن کوریشیب ، افغانستان خوف سیز لیک مسولیتی افغان کوچ لریگه تاپشیریلیشی خصوصیده هم صحبت قیلدی .

امریکا بو ییل افغان حربی لرینی اوشبو اولکه خوف سیز لیک امنیتی نی موفقیت لی شکلده تاپشیریش اوچون افغان حربی لری نی جهاز لنتیریش همده او.لر گه یخشی تعلیم بیریش برنامه سی نی کوزده توتگن

بایدن جناب لری جمهور ریس حامد کرزی بیلن بیرگه کابل ده اوتکزگن مطبوعات ییغیلیشیده "بیز بیرینچی درجه لی کوچ نی اورته گه کیلتیریش اوچون سیزلر نینگ اردو لریز بیلن بیرگه ایشلی میز.بو اردو افغان لر نینگ برچه خوف سیز لیک مسله لریده جوابگر بوله آلیشی کیرک" دیب فکر بیلدیردی.

شوندی بیر حالتده افغان حربی تحلیل چی لری خوف سیز لیک امنیتی نی افغان کوچلری آلیشگه تیار ایمس دیب بیله دی لر .حربی تحلیل چی لر دن بیری پیغمبر قل خان گه کوره افغانستان اردوسی ملی بولمه گنی همده ایترلی سواد درجه سیگه ایگه بولمس لیک لری سبب لی خوف سیز لیک مسولیتینی آلیشگه تیار ایمس دیر.

بوندن آلدین افغانستان حکومتی و دنیا هم جمعیت مملکت لری خوف سیز لیک مسولیتی نی افغان کوچلری آلیشی دن آلدین اوشبو اولکه کوچ لرینی ایترلی قورال همده هوای کوچ لر جهتیدن یاردم قیلیشگه وعده بیرگنی نی ایتگن ایدی .

افغانستان دولتی حاضرگی کونده 147 مینگ عسکر همده بوندن بیر آز کمراق پولیس همده استخباراتی خادم لر گه ایگه دیر . بو کوچ لر نینگ سانی 2014 ییل گه قدر 300 مینگ کیشی بولیشیگه کیلیشیلگن.

امریکا جمهور ریسی اورین باسری اوشبو کنفرانسده امریکا 2014 ییلدن سونگ هم افغانستان دن حمایت ایتیشینی تاکید له دی.