افغانستان باله لر سرکسی ایتالیا ده

افغانستان باله لر اوچون کیچکینه کیزمه سرکسی
Image caption افغانستان باله لری نینگ کیزمه سرکسی ایتالیا گه کیلیب باله لر گه اوز قابلیتلرینی نمایشگه قویگن.

باله لر اوچون افغانستان کیزمه کیچکینه سرکسی (اه ام ام سی سی ) اسمی جسمیگه مانند اعضالری سانی جهتیدن هم اوزون بیر تشکیلات

بو ایسه باله لر تمانیدن باله لر اوچون مخصوص سرکس. اوشبو سرکس ده کی اینگ کیچیک اجراچی 6 یاشیده و اینگ بویوکی 18 یاشیده دیر.

اوشبو سرکس 2002 نچی ییلده افغانستان ده تشکیل ایتیلگنیدن بویان کوپ شهرت قازانگن.

اوشبو سرکس افغانستان نینگ تینچ بولگن حدود لریده نمایشلر اجرا ایتگن. اما اولر ننیگ شهرتلری فقط ممکلت ایچیده قالمه دی. زودلیک بیلن دنیا گه دانگ ترقتیلرو ایتالیا و جاپان کبی مملکت لر اولر حقیده ایشتیب ، اولر نی نمایش اجرا ایتیشگه چقیرگن .

اولر ایتالیا نینگ کیچکینه بنگچوالو شهرچه سیده کی تماشا بیندن توله سالونلرده نمایش اجرا ایتدیلر.

افغانستان باله لر اوچون کیچکینه کیزمه سرکسیدن ایتالیا ده کی "تینچیلیک اوچون سرکس" فستیوالیده قتنه شیشلری سورلگن ایدی.

افغانستان باله لر اوچون کینکینه کیزمه سرکسی نینگ رهبری حمید روحان نینگ ائیتیشیچه " تماشا بین لر جوده قیزغین بیز نی قرشی الدیلر اولر عالی درجه ده ایدیلر .اولر بیز لر نینگ اجرا لریمیز نی یخشی توشونیب ایتدیلر " دیدی او

اوشبو افغانستان لیک باله لر سرکسی نینگ غایه سی اوته عیان : انسانلر نی کولدیریش. و قه ییرگه بارمه سین لر افغانستان خلقی دن عادتی اوروش تصوریدن فرقلی بیر توشنچه نی یره تیشدیر. هر کیچه ، بیر ساعت دوامیده ، تماشا بین لر ، شعبده بازلیک ، داربازلیک و کمیدی و مسخره بازلیکلر دن عبارت بولگن نمایشگه شاهد بولدیلر .

Image caption افغانستان باله لر اوچون کیچکینه کیزمه سرکسی اکثر اعضا لری یتیم باله لردن عبارت

برچه نمایشلر افغانستان لیک باله لر تمانیدن اجرا ایتیلر ایدی.

"انسانلرحلقه سی"

افغانستان باله لر سرکسی نینگ اعضا لری ملی کییم کیه دیلر . حمید روحان و باشقه همکارلری صحنه آرقه سیده اولرنی موسیقی بیلن یولداشلیک قیله دی .

صحنه ده بیرنچی اوچ ته ، شعبده باز قیزلر کیلیب ، تیاغچه لری نی کوز قاویشتیروچی تیزلیک بیلن هوا گه آتیب شعبده اوینلرینی کورسته دیلر . کیین ، آلتی نفر باله انسان دن هرم یا اوچ بورچ لر توزته دیلر و کیین ، معلق اوریش، داربازلیک و دار باز لیک باشلنه دی. قیز و اوغیل باله لر حلقه باز لیک قیلیب ، قوتیچه لر نینگ ایچیدن شعبده باز قیز لر چیقیب کیله دی . خلص صحنه ده تماشا .

سالون ایچیده تماشا بینلر نینگ قرسک لری باعث موسیقی نی زورغه ایشیتیش ممکن.

"عجایب"دیب ائیته دی ایتالیا لیک تماشا بین باله لر دن بیری

بوندی بیر کیچه دن کیین ، برچه تماشابینلر کولگو و تبسم بیلن سالون نی ترک ایتماقده . کولگو تیلی نینگ ترجمان و تیلماچگه احتیاجی یوق. چیگره لرنی اشگن و انسان کونگلینی تسخیر ایتوچی عامل.

Image caption باله لر اوچون افغانستان کیزمه کیچکینه سرکسی ده 50 نفر قیز باله موجود

افغانستان باله لر اوچون کیچکینه کیزمه سرکسی طالبان رزیمی قوله ییشیدن اوتر-اوتمس تشکیل ایتیلدی.

بو ایسه افغانستان ده کی تیم و اوروشدن عذاب کورگن باله لر گه یاردم بیروچی منفعت المیدیگن بیر تشکلات دیر. اوشبو سرکس ننیگ مرکزی پایتخت کابلده جایلشگن و حاضرد ه 120 نفر باله اوشبو سرکس ده تیارگرلیکدن اوته دیلر .

اوشبو سرکس قوریلیشیدن اساسی مقصد افغانستان ده کی باله لر ده کی یره توچیلیک و کولدیریش و کمیدیگه بولگ ملکه و قابلیتیلری نی آچیش در. بو باله لر نینگ اجراسینی کورگنده ، بو ایککی ساحه ده سیره هم کمچیلیکلری یوقلیگیگه ایشانه سیز.

"قشلاق اهالی سی "

اوشبو سرکس اعضالریدن بولگن 14 یاشلی فیض "بیز بو ایشنی جوده جدی آله میز" دیب ائیته دی . ایریمباله لر اوشبو تماشا لرنی قشلاق حدودلرده هم نمایش بیریش اوچون افغانستان نینگ خوفسیز بولگن حدود لریگه سفر قیله دیلر .

11 یاشلی نادیه "مین دایما مشق قیله مین" دیدی

سرکس رهبری حمید روحان نینگ ائیتیشیچه شعبده بازلر نینگ تیاغچه لرینی بو سرعت بیلن اوینه تیشلری اوچون ایککی ییل تیارگرلیکلردن اوتیشلری کیرک بولدی.

اوشبو سرکس اعضالریدن 50 نفرینی قیز باله لر تشکیل بیره دی .

Image caption افغانستان بالهلر سرکسی حاضر گه چه جاپان و ایتالیا ممکلتلری تمانیدن دعوت ایتیلگن

"مین باشقه لرنی خورسند قیلیش نی و کونیللرینی آچیشنی جوده سیوه من" دیدی نادیه . "مین بو ایشنی باله چه لر نی کویلدیریشاوچون قیله من " فیض ایسه" مین اوروش حقیده اویلشنی ایسته میمن، مین فقط یخشی بیر نمایش اجرا ایتیشیمنی ایولیمن" دیدی

افغانستان ده سرکس اعضالری باشقه باله لر اوچون هم مشق و سباق ورکشاپلری اوتکزه دیلر.

بو اوچون ایریم پیتلرده سرکس اعضالری ممکلت ننیگ باشقه حدودلریگه هم سفر قیله دیلر.

افغانستان باله لر اوچون کیچکینه کیزمه سرکسی نینگ معلوم قیلشیچه ، حاضر گه چه 500000 اوقوچی و اقتوچیلر و باله لر اوشبو ورکشاپ لر و نمایشلر ده قتنشگن لر . و اوشبو نمایشلر و برنامه لر نی تا باره کینگیتیریش نیتی بار . حاضر ده ناگران و معیوب باله لر اوچون سرکس کورسلری، رساملیک و تیاتر ساحه سیده سباق لر یولگه قوییلماقده .

حمید روحان نینگ ائیتیشیچه ، " بیز نینگ اساسی غایه میز باله لر ذهنلریده کی ایسکی تصورنی ارتیش و او ننیگ اورنیگه اوتمیشگه ایمس بلکه کیله جککه عاید بولگن ینگی بیر تصور نی یره تیش دیر ".

هر چند افغانستان باله لر سرکسیده ، شیرلر و یا که مسخره بازلر و یا ایپ استیده یوره دیگن داربازلر یوق. اما حاضر کی حالتیده هم بیگمان سرکس در. یعنی اوروشده بولگن ویا تینچ بولگن بولگه لرده یشه یاتکن اهالینی بیر خیل کولدیریش قابلیتیگه ایگه بولگنو انسانلر نی یقینلشتیروچی بیر عامل.