امریکالیک کوچلرنینگ هلمند ده گی اوروشی

Image caption امریکا لیک مخصوص کوچلر تورت آیدن بویان هلمند ولایت نینگ سنگین تومنیده جایلشیب ، طالبانگه قرشی عملیات لرنی عملگه آشیرماقده.

امریکا نینگ مخصوص کوچلری هلمند ولایتی نینگ سنگین تومنیده طالبانگه قرشی ینگی تاکتیکلر بیلن ققشتقچ هجوملرنی عملگه آشیرماقده.

امریکا لیک مخصوص کوچلر بوندن تورت آیی مقدم بریتانیا لیک کوچلراورنیده سنگین تومنیده ایتیب کیلگن.

بی بی سی مخبری پاول وود طالبانگه قرشی اوروش آلیب باره یاتکن امریکالیک مخصوص کوچلرنی همراه قیلگن.

"قه نی،قه نی ،کیلگن اوینه یلیک ،" دیب گپیره باشله دی ، قورالینی قولیگه آلگن امریکا لیک عسکر.

800 متر اوزاق لیکده، دیوار آرقه سیده طالبان عصیانکارلری خبرچی سی دیب گمان قیلنگن شخصنی، قورالی نینگ میرگن یا دوربینی آرقه لی کوریش بیلن ،امریکا لیک عسکر یوقارده گی سوزلرنی ایته باشله دی.

شخص نینگ قورالی یوق ایدی بیراق قولیده گی مخابره بیلن صحبت لشه یاتکندی.

امریکا لیک عسکرمذکور شخص نی قورالی بیلن تولیق نشانگه آلگندن سونگ اوق آتیش رخصتنی سوره دی .سیسسیز قورال دن اؤق اوزیلر-اوزیلمس ،نشانگه آلینگن شخص ییرگه توشدی .

"دشمن هلاک بولدی ، یخشی نشانگه آلدینگ ،"دیب یانده کی عسکر سیس چیقاردی .

بو گروه حاضرگه قدر 50 نفرنی اؤلدرگن. امریکا لیک مخصوص کوچلربوندن تورت آی مقدم سنگین تومنیده جایلشگن .حاضرگه چه یوزلب طالب نی اولدرگنلیکلرینی ایتدی.

اولرگه کوره بوندن اول امریکا لیک عسکرلر حتی اوز قرارگاه لریده هر کونی اؤق آستیده کیلرایدی . حاضرده ایسه اوروش قشلاق و تومن اطرافیده چیک لهنیب قالگن .

تاکتیک اوزگرگن

امریکا لیک مخصوص کوچلر کون اوتیشی بیلن خوف سیزلیک ساحه سینی کینگی تیره یاتگنلیک لرینی ایتدی.سنگین شهری، بازاری و تومن آره سیدن اوته یاتگن یول نینگ خوف سیزلیگی تامین لنگن .

اولرگه کوره بو یوتوقلر ینگی اوزگریشلر نتیجه سیده قولگه کیلگن.

امریکا لیک مخصوص کوچلر کیلمسدن اول بریتانیالیک کوچ لر سنگین تومنیده فعالیت قیلرایدی.بریتانیالیکلر تومن آره سیدن اوتگن اساسی یول خوف سیزلیگنی تامین لش اوچون بیرنیچه گیزمه گروه لرینی وظیفه لنترگن ایدی.

امریکا لیک لر ایسه بو یوللرنینگ اکثریتنی یاپیش بیلن طالبان عصیانکارلرینی ایزله ش اوچون قوشیمچه کوچگه ایگه بولگنلر.

"اوزگریش کیلیشی کیرک ایدی .دشمننی ایزله ش و اولرنی تاپیش اوچون ایرم کوچلر مسئولیتلرینی کمی تیریش کیرک ایدی ،" دیب ایتدی امریکا لیک لرنینگ هلمند ده گی قوماندانی جنرال ریچارد مایلس.

"مین بو ییرگه کیلمسدن اول اساسی اعتبار محلی ده گی منطقه لرگه قره تیلگندی.مین ایسه ، طالبان گه قرشی هجوملرنی اویشتیریش و قول میز نینگ بلند کیلیشنی خواهلرایدیم. طالباننی باسم آستیده آلیشنی خواهلردیم،" دیب ایتدی او.

جنرال مایلس بوندن اول بو ییرده جایلشگن بریتانیا لیک عسکر لرنینگ قولگه کیرتگن یوتوق لرینی هم تیلگه آله دی .اونینگ ایتیشچه امریکا لیک کوچلربریتانیا لیک عسکر لر قولگه کیرتگن یوتوق لر اساسیده فعالیت قیلماقده.

لیکن اوعینی پیتده امریکا لیک کوچ لرنینگ آلدینکی کوچ لرگه قره گنده طالبان عصیانکارلرینی کوپراق باسیم آستیده قویگنینی تاکید لیدی.

بویوتوقلر اونچه لیک هم آسان قولگه کیرتلمه گن.اوتکن تورت آی ایچیده 26 نفر عسکر بو گروه دن سنگین تومنیده هلاک بولگن.

بیز قوشلگن گروه نینگ 56 نفر عسکری بار. اوتکن تورت آی ایچیده ، ایککی عسکر هلاک و توقیز نفر ایسه جدی بیرشکلده یره لنگن .

یول کناریده اورنه تیلگن بمب لرنینگ پارتلشی اکثریت تلفات لرگه سبب بولماقده .

امریکالیک عسکر لر طالبانگه قرشی کوپراق عملیاتلرنی یولگه قویب کیله دی. شوباعث هم بریتانیا لیک کوچ لرگه قره گنده ، امریکا لیک عسکر لرنینگ سنگین تومنیده گی یوتوق لری کوزگه کورنرلی دیر. امریکا لیک کوچ لر حربی عملیات لری جریانیده بریتانیا لیک لرگه قره گنده ، حربی اوچاق لر داخل کیینگ بیرشکلده حربی حمایتگه ایگه لر .

اهالی کونگلینی قولگه کیرتیش

Image caption مخصوص کوچلری طالبانگه قرشی کوره شیش اوچون اهالی حمایتنی اوزلریگه جلب ایتشگه حرکت قیلماقده.

ایندی قولگه کیرتیلگن یوتوقلر دواملی می ؟بو ییرده کی امریکا لیک عسکر لر کوپ سانده طالبان عصیانکارلرنی اولدیریش ممکن بیراق اوز استکلری بیلن طالبان صفیگه قوشله یاتگن اهالی سان نینگ کوپ بولگنینی ایتدی.

شوباعث امریکالیکلر هلمند ولایتده عادی اهالی حمایتی وکونگلینی قولگه کیرتیش اوته مهم بولگنینی یخشی انگلب توشنه دی لر .

اجتماعی مساله لر بویچه حربی تحلیلچیلردن بیری سنگین تومن نینگ 75 -80 فیصد اهالی سی طالبان دن حمایت قیلیشی ممکن لیگنی، اویله یاتگنینی ایتدی.

عادتده منطقه اهالی سی بیلن اوز گیزمه لری پیتده اوچره شه یاتکن امریکا لیک عسکرلرتنقید لرگه دوچ کیله دی لر.

ا هالی وکیللری خارجی کوچلر اولرنینگ عایله اعضالرینی اولدرگن دیب ادعا قیله دی لر.

یقینده هلاک بولگن قرینداش لری نینگ فاتحه مراسمیده اشتراک ایتیش اوچون باره یاتکن بیر گروه آقساقاللر خارجی کوچ لرگه ،بیز سیزلرنینگ یاردمینگیزگه احتیاج میز یوق دیب ، عسکر لرتمانیدن بیرله یاتکن تاوان پولینی هم قبول قیلمه دیلر.

"سیزبیره یاتگن پولنی استه می میز.سیز آدملرنی اولدرمسلیکلرینگیز لازم. سیزلر اوی لر میزنی ویران قیلمینگلر .اوتکن کونی سیگیر لریمدن بیرنی هم آتیب اولدرگن سیزلر. سیگیر نمه گناه قیلگندی،"دیب ایتدی عسکرلرگه محلی ده گی اهالی دن بیری.

سنگین تومنیده طالبانگه قرشی بولگن اهالی هم بار. لیکن اولر اوز حیات لرنینگ خوف آستیده قالیشدن خواطرده لر .

امریکا لیک کوچلر کونگیللرینی قولگه کیرتیشنی خواهله گن اهالی نینگ ایرمی طالبان نینگ اوزی تشکیل بیره دی .

امریکا لیک مخصوص کوچ لر سنگین اطرافیده عملگه آشیره یاتکن حربی عملیات لر بیلن قوللری بلند کیله یاتگنینی کورستماغچین.اولر نانو بو اوروش ده نهایتده غلبه نی قولگه کیرته دی دیب ایشانه دی لر.

اهالی فکر نی اوزگرتیریش و خوف سیزلیک نی تامین لش یولیده یترلی قان توکل گندن سونگ مسئولیتی افغان لرگه تابشرله دی .

امریکالیک عسکر لردن بیری بیز بو ییرده دایمی قالیش و اوروشیش اوچون کیلگنی میز یوق دیب ایتدی .