روسیه ده کیله سی ییلدن باشلب دین اصوللری درس بیریله دی

اوتگن ییلی روسیه نینگ 19 ولایتی اورته مکتب لریده دینی اساس لر ودنیاوی اخلاق فن لری سناو طرزده اوقتیله باشله نه دی.

2012 ییلدن باشلب ایسه ینگی فن برچه روسه مکتب لریده جاری ایتله دی. مکتب اوقتوچیلری روسیه ده ایتکچی تورته دین- اسلام ، نصرانی لیک بودایلیک و یهودی لیک اساس لری قطاری دنیاوی اخلاق فن لریدن بیرینی تنلش لری ممکن.

اما مکتب لرده دین اساس لری دین وکیللری تمانیدن ایمس ، بلکه اوقتوچیلر تمانیدن اورگه تیله دی.

اورته مکتب لرده دینلرنی اوقیتش لایحه سی جمهورریس دیمتری میدویدوف تمانیدن تصدیق ایتلگن ایسه ده عینی مسله اطرافده کی بحث منظره لر هنوز توخته مه گن.

دیمتری میدیودوف روسیه ایتک چی دین عالم لری بیلن اورچره شوو چاغیده اوقوچیلر و اولرنینگ آته انه لری اوچون درس تنله ویده ایرکین لیک بیریشی ضرورلیگنی علاحیده قید ایتدی.

بیراق مکتب لرده دین سباقلری نتیجه بیریشی ممکن دیگنلر هم کم ایمس.

مسکو لیک مدنیت شناس جنت سیرگی مارکوس نینگ فکریچه مکتب لرده گی دینی تعلیم جمعیتیده قرمه قرشی لیکنی کوچیتریش ممکن. " معما شونده کی، اورته مملکت لرده دینلرگه عاید فنلردن درس بیروچی متخصص لر حاضرده تیارلنمه گن.

اما، لایحه طرفدارلری اورته مکتب لرده دینی تعلیم جاری ایتیلیشگه عادی خواطرلر اساس سیز ایکنینی اورغوله شه دی.

روس پراوسلس چیرکاوی خادمی سوولید چاپل نینگ فکریچه، مکتب لرده دین سباق لرینی کیرتیشده اروپا دولت لری تجربه سیگه تیه نیلگن.

" البته لایحه دن ناراضی فقرا لر بولیشی ممکن بو فقط روسیه مکتب لریگه خاص ایمس. جاری ایتلگن ریجه قطار اروپا دولت لری سناوودن اوتگن، حتی رومانیا کبی دینی ماجرا موجود بولگن دولت لر مکتب ل ریده هم تورلی دینلر درسلرینی اوقتیش بیرار کیلمشاوچیلیکنی چیقارمه گن. عکسینچه بوندی مکتب لرده ماجرا کمیگنینی کوریش ممکن " دیدی واسوالاد چاپلین.

شورا توزیمی پارچه لنگنیدن بوگونگه قدر روس پرواسیلو چیرکاوی وکیللری روسیه مکتب لریده اوقوچیلر اعتقادیدن قطعی نظر پراوسیلاو مذهبی درسی جاری ایتلیشینی طلب ایتش دیر.بیراق، اوشبو تکلیف روسیه جمعیتیده کیسکین تنقید لرگه سبب بولگنی ارتیدن چیرگاو وکیللری مکتب لرده تورت یتکچی دین اساس لری اوقتیشگه راضی بولیشدی.

اوتگن ییلی مسکوده گی لواده تدقیقات مرکزی اوتکزگن سوراو نتیجه لریگه کوره، روسیه فقرا لری نینگ 72 فایزی پروا سلاو مذهبیگه ، التی فایز ایسه اسلام دینی گه اعتقاد قیلیش لرینی ایتگن.

1،2 فایزایسه یهودی و بودای لیک دینی گه سغینیش لرینی بیلدرگن. سوره لگن لرنی یتتی فایزی خدا گه ایشانمسلیگنیی ایتگن.

اما روسیه مسلمان لری اداره سی حسبا کتابی بویچه، روسیه نینگ 10 فایز اهالیسی مسلمان لردن عبارت. مسکوه شهریده ایککی ملیوندن ارتیق مسلمان استقامت قیلیشی ایتیله دی.