افغانستان وترکیه اره سیده قوشمه تجاری اویشمه ایجاد ایتیله دی

افغانستان تجارلر قوریلمه سی گه کوره افغان - ترک تجارلر قوریلمه سی نینگ افغانستانده ایتلیشی ترکیه خلق ارا تجارلر کینگاشی بیلن امضالنگن.

افغان ومقام لر اره سیده امضالنگن تجاری کیلشو بو اولکه لر اره سیده تجارتی علاقه لراوچون قولی لیک لر یره تیلیشی ایتلماقده.

افغانستان تجار لر قوریلمه سی نینگ اورین باسری ترکیه دن کیلگن هیات افغانستان نینگ قوریش بولمیده سرمایه یاتقزیشگه قیزیق گنینی ایتدی.

حاضرگه قره گنده ایگرمه بیش نفر ترکیه دن کیلگن هیات ترکیبیده بولیب بومناسبت اوچون کابل گه سفر قیلگن.

افغانستان تجار لر قوریلمه سی بو ایککی اولکه لر اره سیده کی تجاری علاقه لرنی کوچیتریش اوچون ترکیه دن کیلگن بیرگروه هیت افغان مقاملری اره سیده تجاری کیلشو امضا لنگنینی ایتدی.

عینی حالده اوشبو کیلشو اساسیده قوشمه تجاری اویشمه سی ایجاد ایتلیشگه امید بیلدری تجار لر قوریلمه سی نینگ مسووللری.

افغانستان تجار قوریلمه سی نینگ اورین باسری خان جان الکوزی گه کوره ترکیه دن کیلگن هیات افغانستان نینگ قوریش بولمیده سرمایه یاتقزیش اوچون قیزیق گن لیکن اونی ایتشچه کانلرنی ایشلب چیقاریش و زراعت توغریسده ترکیه تجارلرینی سرمایه یاتقزیشی تکلیفی افغان مقاملری تمانیدن ایلگری سوریلگنینی ایتدی."بیزتماندن تکلیف ایتلگن کان و زراعت توغریسده سرمایه یاتقزیلسه طبعی دیرکه مردم میزگه ایش زمینه سی یره تیله دی، افغان تجارلری اوچون هم منفعت ایتکزه دی بودیگنی تجارلری میز اوچون هم کته راق سرمایه یاتقیز یش اوچون زمینه یره تیله دی".

افغانستان وترکیه اره سیده تجاری علاقه لر موجود بولیب هرییلی قریب اوچ یوزملیون دالرارزشگه ایگه التی فایز افغانستان تجاری متاع لری ترکیه ده صادر بوله دی، و سککیز یوزملیون دالر ارزش لیک ترکیه متاع لر افغانستانگه الیب کیلینه دی. بو متاع لرنی اکثری قسمی کیم و ییملیک لردن عبارت.

افغان تجارلری اوشبو کیلشو دن خرسندلیک بیلدریب افغان تجارلریگه ویزه بیریش همده الیب باریله یاتگن متاع لر سالیقینی کمیتریش اوچون اعتبار قره تیلیشینی طلب قیلماقده.

سونگی پیتلرده ترکیه نی افغانستانده بولگن تجاری وباشقه ساحه لرده کی علاقه لری کوچیب، ترکیه لیک بیرقنچه قوریش شرکت لری ایسه مکتب، یول ،شفاخانه بینا لرینی قوریش کبی قوریش ایشلری بیلن شغله نیب کیلماقده. بوندن تشقری اوشبو اولکه دولت رسمیلری افغانستان نینگ تنیچلیگی اوچون تولیق یاردم بیریشینی سوزبیرگن.