طالبان، نورستان مرکزی نینگ تهدید آستیده آلگنلر

نورستان ولایتی نینگ محلی مقام لری ، مذکور ولایت دوآب اولوسوالیگی بیش کوندن بیری طالبان گروهی نینگ محاصره سیده قالگنی نی معلوم قیلگن لر.

دوآب اولوسوالیگی نورستان نینگ مرکزی پارونده گی یولی هم بند بولیب قالگن.

نورستان نینگ مقام لریگه کوره، طالبان گروهی دوآب اولوسوالیگی نینگ ترافیک یولی نی هم بند قیلیب هیچ کیم نینگ اوتیش قیتیشگه اجازه بیرمه یدیلر.

اما دوآب اولوسوالیگی نینگ یشاوچی لری ، مذکور اولوسوالیک بند بولگنی باعث ایریم قیین چلیک لر بیلن یوزمه یوز بولگن لری هم ایتیلماقده.

نورستان دوآب اولوسوالیگی نینگ خادمی فدا محمد نورستانی گه کوره ، طالبان گروهی مذکور اولوسوالیککه هجوم قیلیش نیتیده بولیب ، پاکستان بیلن چیگره سی بولگن وانت وایگل و کامدیش اولوسوالیک لریدن کیلیب ، دوآب نینگ محاصره قیلگن لر.

نورستانی جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه، طالبلر ، دوآب نینگ جنوبی حدودیده گی یولنی یعنی نورستان نینگ اوچ اولوسوالیگی بیلن قویشمچه ، لغمان ولایتی نینگ علی نگار اولوسوالیگی نینگ وصل قیلگن یولی نی هم بند قیلگن لر.

شونده ی بیر حالده ، نورستان نینگ پولیس مقام لری ، طالبان نینگ دو آب منطقه سیدن قاچیریش مقصدیده تیارگرلیک آلیش لرینی معلوم قیلگن لر.

باشقه تماندن ، طالبان گروهی عادی اهالی نینگ دوآب منطقه سیدن اوتیش قیتیش لری اوچون هیچ نیرسه دیمه ی بلکه دولتی و حربی موتر لر نینگ اوتیب قیتیشی آلدینی آلیش اوچون مذکور منطقه ده جایلشگن لرینی ادعا قیلگن.

نورستان نینگ محلی مقام لری گه کوره، مذکور طالب لرنینگ کوپ گینه سی عرب و چیچینی لر دن عبارت بولیب اولر نینگ آره سیده افغان طالب لر انچه آز.

نورستان نینگ محلی مقام لری ، اوشبو طالب لر پاکستان دن مذکور ولایتده کیریشگن لرینی ادعا قیلگن لر.