پکتیکا ولایتیده موترسایکل دن فایده لنیش منع بولگن

مملکت خوف سیزلیک مقام لری ، پکتیکا ولایتی نینگ مرکزی شرنه شهریده موتر سایکل دن فایده لنیش نی منع اعلام قیلگن.

اوشبو ولایت خوف سیزلیک مسوول لریگه کوره، خلق نماز دیگر دن کیین موتر سایکل بیلن باریش کیلیش لری منع دیر.

شونینگ دیک ایککی کیشی بیر موتر سایکلگه مینماغی هم کون تمانیدن منع اعلام بولگن.

پکتیکا خوف سیزلیک مقام لری نینگ معلوم قیلیشیچه، هر کیم که اوشبو بویروغ گه کوز قره تمسه او بیلن قانون اساسیده یانده شیله دی لیکن اولر اوشبو یانده شیش نیمه بولگنی و قه یسی جزالر بولیشی خصوصیده هیچ نیرسه دیمه گنلر.

خوف سیزلیک مقام لر ، اوشبو بویروغ نینگ عملی بولیشی دن مقصد، عصیانچی لر تروریستلیک هچوم لری نینگ آلدینی آلیشی دیب معلوم قیلگن لر.

خوف سیز مقام لریگه کوره، عصیانچی لر کوپ گینه هجوم لرنی یولگه قوییب اوندن کیین موتر سایکل دن فایده لب ، قاچه دیلر.

بوندن آلدین هم موتر سایکل دن فایده لنیش ، غزنی و پکتیا ولایت لریده منع بولگن، ما اوشبو ولایت یشاوچی لری اوشبو بویروغ اولرنینگ کونده لیک قیین چیلیک لری نی کوپه یتیریشی دن تشقری، عصیانچی لر هجوم لری نینگ آز قیلیشی ده هیچ قنده ی تأثیر قویمه گن.

افغانستان قشلاق لریده، موتر خذمت لری آز بولگنی باعث، خلق ناگزیرلیگدن موتر سایکل کبی واسطه لردن فایده لنه دیلر.

حاضر گی شرایطده، خلق تمانیدن موتر سایکل دن فایده لنیش مهم بیر وسیله صفتیده ایلنگن. شونینگ دیک کوپ گینه افغانستان اهالیسی البته مملکت ولایت لریده ، کونده لیک ایشلریده موتر سایکل دن فایده لنه دیلر.

خوف سیز لیک مقام لری نینگ مذکور بویروغ لری خلق تمانیدن عملی بوله می یا بولمه ی می حاضر گه قدر بیلی ایمس لیکن بی بی سی نینگ محل ده گی مخبری گه کوره، اوشبو بویروغ نینگ اعلام بولیشی خلق نینگ خواطرده تشله ب همده اعتراض لری نینگ کوچه یتیرگن.

اهالی گه کوره، خلق خوف سیزلیگی نینگ سقله یشی اوچون، موتر سایکل دن فایده لنمسلیک توغری یول ایمس، افغان خوف سیز لیک کوچ لر بوندن یخشی راق یول لر نی تاپیشیگه حرکت قیلیش لری کیره ک.