پاکستانلیک طالبلر: بیز و افغان طالب لرنینگ فعالیت لری فرقلی

Image caption افغان خوف سیزلیک مقام لریگه کوره، پاکستان حکومتی شمالی وزیرستانده جایلشگن طالب لردن افغانستان ناقرارلیگی اوچون حمایت قیلیب کیلگن لیکن جنوبی وزیرستانده گی طالب لر مذکور حکومت قرشی سیده فعالیت لری کوپه یگن.

پاکستانده گی طالبان تحریکی نینگ معاونی، مولوی فقیر محمد، اوشبو تحریک افغانستان طالب لری نینگ عملیات لریده هیچ قنده ی علاقه ده بولمه گنینی ایتگن.

مولوی فقیر محمد افغانستان طالب لری نینگ خارجی کوچلر قرشی سیده اویشتیره یاتگن عملیات لرنی مذکور مملکت "ایچکی اوریشی" نام له ب، قوشنی مملکت لرنینگ اوشبو اوریش توغریسیده اره لشیشگه حقی یوق لیگینی بیان ایتگن.

شونینگ دیک مولوی فقیر محمد اظهارات لرینی افغانستان ملی تینچلیک کینگاشی تقدیر له ب، اوشبو اظهارات افغانستان تینچلیگیگه اهمیت لی دیب ایتگن.

پاکستانده گی طالبان تحریکی بیرینچی مرته افغانستان طالب لریدن ایری ریجه لر گه ایگه بولگنینی ایتگن. اولرنینگ ایتیشچه پاکستان و افغانستان طالبان گروه لری نینگ مقصد لری بیر بولگن لیکن اوشبو مقصد لر منطقه گه قره گنده فرق قیله دی.

پاکستانلیک طالبان گروهی نینگ معاونی مولوی فقیر محمد بی بی سی بیلن بولگن صحبتی ده پاکستاننی افغانستان ده بولگن اورننی منفعت لی بولمه گنینی ایتیب، قوشنی مملکت لر افغانستان ده اره لشیشگه حقی یوق دیب بیان ایتدی.

او، افغانستانده خارجی کوچلر حضوریگه قرشی لیک بیلدیردی لیکن افغانستان طالب لری و خارجی کوچلر اوریشلرینی ایچکی اوریشلر دیب اظهار ایتدی.

شونینگ دیک مولوی فقیر محمد پاکستان طالب لری نینگ فعالیت لرینی خود مختارلیک بیلن یولگه قوییلیشی نی معلوم قیلدی.

همده فقیر محمد قوشنی مملکت لر ایککی تامان له مه سیاست لریدن واز کیچمه گن حالده نا قرارلیک لر اوشبو مملکت لرگه یوللنیش امکانی بارلیگی نی معلوم قیلدی.

شونینگ دیک او، افغانستان اسلامی مملکت بولیشی اوچون اسلامی مملکت لر اوندن مدافع ایتیشنی ضروری دیب ایتدی.

بو حالتده قرگنده افغانستان ده اویشتیریلگن کوپ گینه هجوم لرده افغان مقام لری پاکستان حکومتی نی عیب لب کیلگن.

ملی تینچبیک کینگاشی نینگ اعضا سیدن بیری، عبدالحکیم مجاهد، مولوی فقیرمحمد اظهاراتی نی افغانستان تینچ لیگیگه اهمیت لی بولگنی نی ایتیب ، اوشبو سوزلر افغانستان منفعتیده بولیشی نی بیان ایتدی.