جنرال داوود نینگ فاتحه مراسمیده انتحاری هجوم اویشتریلگن

قندوز شهری نینگ رستاق اباد دیب اتلگن منطقه سیده کی مسجد لردن بیریگه جنرال داوود داوود نینگ فاتحه اوقیش مراسمی انتحارچی تمانیدن نشانگه الینگن نتیجه ده تورت کیشی قربان و اوندن ارتیق انسان یره لنگن.

هلاک بولگن لردن بیری عادی اهالی بولیب باشقه قالگنی پلیس عسکرلری ایکن لیگی ایتلگن.

هرچند قندوز ولایتی نینگ پلیس اداره سی اوشبو انتحاری هجومده فقط تورت پلیس نینگ یره لنگنینی معلوم قیلگن. اما

قندوز ولایتی نینگ عامه ساغلیک مسوولی حادثه ده قربان بولگن تورت جسد و یره لنگن اون تورت کیشی نینگ قندوز ولایتیده کی عمومی کسل خانه سیده آلیب کیلینگنینی ایتگن.

محلی رسمیلرگه کوره بیرقنچه پلیس ظابط لربیلن بیرگه قندوز ولایتی نینگ پلیس باشلیغی مسجدده کیرگنیدن کیین انتحاری هجوم صادر بولگن. اوز بدینگه پارتلاوچی ماده نی جایلشترگن انتحارچی مسجد ایشکریسده کیریشگه حرکت قیلگن لیکن پلیس کوچلرینی شبهه قیلگنی باعث اوزینی مسجد ایشگیده پارتلتگن. نتیجه ده اوچ پلیس هلاک وینه اوچ پلیس هم یره لنگن

انتحارچی شخص نینگ اصلی مقصدی قندوز ولایتی نینگ پلیس باشلیغینی نشانگه الیش ایکن. اما محلی رسمیلر پلیس باشلیغی گه هیچ قندی زیان ایتمه گنینی ایتگن چونکی انتحارچی مسجد ایشکریسیده کیریب باریشگه قادر بولمه گن.

طالبان قوراللی لری اوشبو هجوم مسوولیتینی اوز ضیمه سیگه آلمه گن.

بوندن بیرنیچه هفته الدین جنرال داوود داوود تخارولایتی نینگ ولایت بیناسیده یوزبیرگن پارتلشده تخار پلیس باشلیغی بیلن بیرگه قربان بولگندی.

هرچند افغانستان حربیلری خارجی کوچلر همکارلیگی بیلن عصیانچیلرنی شمالی حدودلردن یوق ایتیش اوچون تورلی خیل عملیات لرنی یولگه قویب کیلگن. بیراق سونگی پیتلرده اوشبو حدودلرده انتحاری هجوملر ارتیب بارماقده.