امریکا 90 ملیون دالر افغانستانده یاردم بیردی

امریکا افغانستان حکومتی بیلن، مذکور مملکت یاردم لری بوندن کیین افغانستان بودجه سی طریقی دن صرفلنیشی توغری سیده کیلیشو امضاله دی.

عین حالده امریکا قوشمه ایالت لری، یاردم لری دوامیده، ینه 90 ملیون دالر افغانستانده بیردی.

امریکا قوشمه ایالت لری تمانیدن افغانستانده بیریلگن 90 ملیون دالر یاردم، مملکت نینگ اساسی قوریلیش ریجه لریده صرفلنیشی معلوم بولگن.

اوشبو مبلغ، صحت، معارف، مملکت کان لری نینگ چیقریشی اوچون ظرفیت لرنینگ کوچه یتیریش، حکومت دارچیلیک، و بامیان- دوشی سرکی نینگ توزه لیشی توغری سیده صرفلنه یشی ایتیلگن.

افغانستان مالیه وزیری عمر زاخیلوال نینگ ایتیشیچه، اوشبو مبلغ افغانستان حکومتی تمانیدن صرفلنیشی، امریکا نینگ مذکور مملکت ده اعتمادی کوچه یگنی نی کوره سه ته دی.

زاخیلوال جنابلریگه کوره، خارجی اولکه لر نینگ یاردم لری افغانستان حکومتی طریقی دن صرفلنه یشی، مملکت اداره لری نینگ کوچه یتیریشیده سبب بولیب، همده مسوولیت لر نینگ خارجی لردن افغان لرگه تاپشیریش ریجه سیده قوله یلیک یره ته دی.

چیت ایللیک یاردم لر افغانستان حکومتی طریقی دن صرفلنیشی، مذکور حکومت نینگ کابل انجمنی ده گی اساسی ایستک لری دن ایدی.

شو اساسدن امریکا قوشمه ایالت لری بوندن کیین ، قیته قوریش و شونگه اوخشه گن باشقه پروژه لر هزینه لری افغانستان حکومتی طریقی دن یولگه قوییلیشی نی ایلگری سورگن.

عین زمانده امریکانینگ افغانستانده گی مقام لری، امریکا تمانیدن افغانستانده بیریله یاتگن یاردم لر نینگ 50 فایزی دن کوپراقی، کیله جگ ییل لرده، افغانستان حکومتی تمانیدن صرفله نیشی اوستیگه تاکید قیلگن لر.