ننگرهار ده 25 عصیانچی هلاک بولگن

ننگرهار محلی مقاملری، اوشبو ولایت خوگیانی اولوسوالیگیده، 25 عصیانچی خارجی کوچلر عملیاتی نتیجه سیده هلاک بولگنی نی ایتگن لر.

هلاک بولگن لر نینگ کوپراقی پاکستان نینگ وزیرستانی دن بولگن لیگی معلوم قیلینگن.

ننگرهار حاکمی سوزچیسی احمد ضیا عبدالزی نینگ معلوم قیلیشیچه، مذکور عملیات خارجی لر تمانیدن، توناون کیچه خوگیانی اولوسوالیگی نینگ بلل خیل و مرکی خیل منطقه سیده، یولگه قوییلگن.

شو نینگ دیک، خوگیانی اولوسوالی محمد حسن هم مطبوعات بیلن بیرگن صحبتیده، هلاک بولگن طالب لر جسد لری منطقه ده قالیب، محلده گی اهالی تمانیدن، دفن ایتیلماقده.

هرچند ، مذکور عملیات ده، عادی اهالیگه هم تلفات ایتکزیلگنی محلده گی اهای تمانیدن ایتیلگن لیکن شونده ی بولسه هم، ننگرهار والی سی نینگ سوزچی سی عبدالزی مذکور عملیاتده عادی اهایگه ضرر ایتکزیلمه گنی نی ایتگن.

شونده ی بیر حالده، طالبان گروهی مذکور اوریش ده اولر نینگ نیچه قوراللی شخص لری هلاک بولگنی نی تایید قیلگن لیکن، خارجی کوچلر دن هم نیچه کیشی سی طالبان تمانیدن هلاک بولگنی نی ادعا قیلگن لر.

شو نینگ دیک، ناتو کوچلری محلده جایلشتیریلگن قورال لر نینگ اورته دن ایلتیش همده، عصیانچی لر فعالیت لری نینگ مذکور منطقه ده توخته تیشی مذکور عملیاتدن مقصد بولگنی نی ایتگن لر.

عین حالده، ننگرهار دن ترقه تیلگن باشقه بیر خبر اساسیده، مذکور ولایت نازین اولوسوالیگیده، خود کش لیک هجوم لرده قول لری بولگن 7 کیشی خوف سیزلیک کوچلری تمانیدن اوشله ب آلینگنی معلوم بولگن.

افغانستان شرقی حدودیده گی پولیس قوماندانی، جنرال امین الله امرخیل نینگ معلوم قیلیشیچه، توتیلگن شخص لر پاکستان یشاوچی لری بولیب، خاتین لر کییمی دن فایده لب، مذکور منطقه ده کیریب کیلگن ایکن لر.

اوشبو کیشیلر یانیده، خود کش لیک واسکتی و قورال لری بارلیگی هم معلوم قیلینگن.

پاکستانلیک عصیانچی لر نینگ هلاک بولیشی و اوشله ب آلینیشی شونده ی بیرحالده ترقه تیلگن کیم اوتگن، بیر یریم آی جریانیده، پاکستان توپراقی دن، ننگرهار و کنر ولایتی ده قریب، 800 یوز راکت اوقی آتیلیب، نتیجه ده اونلب عادی اهالی هلاکت گه اوچره گن لر.

خود شو مسئله، پاکستان و افغانستان دولتی رابطه لری نینگ، ینه بیر مرته یمان قیلگنی کوزه تیلگن.