قالگن 28 اوغیرلنگن ماین پاک، آزاد ایتیلدی

فراه ولایتی نینگ محلی مقام لری، اوغیرلنگن 28 میان پاک نینگ آزاد ایتیلیشی دن خبر بیردیلر.

فراه ولایتیده فعالیت آلیب باره یاتگن 32 ماین پاک بیر هفته الدین، مذکور ولایت نینگ بالا بلوک اولوسوالیگیدن اوغیرلنگن ایدیلر.

اوشبو 32 کیشی دن آلتی نفری، اوغیرلاوچیلر تمانیدن اولدیریلدیلر لیکن قالگن ماین پاک لر حربی باسیم لر همده آق سقال لر واسطه سی آرقه لی اوغیرلاوچی لر قولی دن آزاد ایتیلگن لر.

هرچند فراه نینگ محلی مقام لری، اوشبو ماین پاک لر طالبان گروهی تمانیدن اوغیرلنگنی نی ایتگن ایدیلر لیکن مذکور گروه سوزچی لریدن بیری، مذکور اوغیرلیق گه قول لری یوق لیگیگه تاکید قیلگن ایدی.

فراه نینگ خوف سیز لیک مقام لری، مذکور ولایت ده کومیلگن ماین لر نینگ پاکیزه لش جریانی توخته ییشی مقصدیده، طالبان گروهی تمانیدن اوشبو ماین پاک لر اوغیرلنگن ایکن لیگی نی معلوم قیلگن لر.

اوشبو مقام لر نینگ معلوم قیلیش لریچه، ماین پاک لر فعالیت آلیب باره یاتگن منطقه ده طالبان ماین کوم گن لر.

اوشبو ماین پاک لر، ماین پاکیزه لاوچی دافا ناملی خصوصی بیر تشکیلات ایشلاوچی لری دن دیر.